"Maminka ovdověla a odmítla se přistěhovat z Rokycanska k nám do Prahy. Dokud jí zdraví sloužilo, nebyl to problém, pak ale onemocněla se srdcem a už to taková pohoda nebyla. Jezdili jsme za ní sice každý pátek a byli tam až do neděle a někdy i do pondělního rána, ale v týdnu jsme se nervovali a denně ji telefonicky přemlouvali, ať přijede. Stále odmítala, ale nemoc se zhoršila a mamince voperovali kardiostimulátor.

Ani pak se nechtěla pohnout z místa. Nezbylo než vymyslet něco, co mi dovolí chodit do zaměstnání bez všudypřítomného strachu, co je s maminkou. Uměla se o sebe postarat, zašla si do obchodu, ale nikdo z nás, ani ona nevěděla, kdy se její zdravotní stav zhorší. A pro tento případ jsem chtěla mít jistotu, že než se k ní dostanu já, bude o ni postaráno. O radu jsem požádala na sociálním a zdravotním odboru v Rokycanech a našla pro maminku odpovídající péči. Zároveň jsem jí pořídila velký mobilní telefon s tlačítky na členy rodiny i na pečovatelku a pohotovost."

Pomůžou pečovatelky i charita

V každém okrese působí nestátní a neziskové organizace, na které se můžete obrátit. Na Rokycansku, jak nám sdělila vedoucí odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu v Rokycanech PhDr. Blanka Kohoutová, je to jednak pečovatelská služba, která poskytuje široký rozsah služeb a to i dlouhodobě. Využít lze také nabídku oblastní charity, která provozuje stacionář pro seniory. Obrátit o radu se může klient také na organizace, které se věnují poradenství a asistenčním službám.

Kolik to stojí?

Za hodinu pečovatelské služby, kterou poskytují nestátní a neziskové organizace, by měl klient platit něco kolem stovky.

"Od 1. ledna 2007 může každý člověk, který je závislý na pomoci jiné osoby, požádat u nás nebo podle místa trvalého bydliště i u jiné obce s rozšířenou působností, o příspěvek na péči. Občané, kteří již v minulosti pobírali navýšení k důchodu pro bezmocnost, získají příspěvek automaticky, a to podle stupně závislosti ve výši 2000 - 8000 Kč (u dětí 9000 Kč).

O příspěvek na péči ve výši 11 000 Kč (nejvyšší stupeň závislosti) si musí požádat všichni, tedy i ti, kteří dosud pobírali navýšení k důchodu pro úplnou bezmocnost. Příspěvek je určen na úhradu péče, ať už ji vykonává ústav či jiná organizace nebo rodinný příslušník," vysvětluje dr. Kohoutová.

Široká nabídka služeb

Každý kraj musí vytvořit informační systém s registrem poskytovatelů služeb. Ty už si člověk vyhledá sám, ale může požádat o pomoc pracovníka sociálního odboru obce s rozšířenou působností. Ten mu základní poradenství poskytne. Bude z čeho vybírat? A budou služby dostupné všem? Podle slov Blanky Kohoutové nařizuje nový zákon každému kraji za povinnost vytvořit dostatečnou síť nejrůznějších sociálních služeb.

Důvěřujte pečovatelkám

Než se obrátíme na pečovatelskou službu, napadne nás, zda si můžeme do bytu pustit "cizí" osobu, která tam může strávit denně i několik hodin.

"Staráme se i o lidi ve věku 80 až 90 let, kteří trpí různými chorobami, jako je stařecká demence, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. U jednoho takto postiženého klienta se střídají většinou tři pečovatelky. Všechny si samozřejmě prověřuji. Musí mít čistý trestní rejstřík a také mě zajímá doporučení z bývalého zaměstnání," ujistila nás Jitka Zachariášová z obecně prospěšné společnosti SOS Háje v Praze.

Co všechno můžeme požadovat od pečovatelské služby? "Kromě pomoci v domácnosti, jako je dovoz obědů a jejich podávání, nákupy, úklid, třeba i společnost, když ji rodina, která nemá čas, svému dědečkovi či babičce dopřeje. Některé rodiny se na nás obracejí, když si chtějí od péče o svého blízkého na čas odpočinout. Nemusí to být jen odjezd na dovolenou, kdy rodinného příslušníka vystřídají naše pečovatelky. Někdy se o dědečka nebo babičku staráme několik hodin my a po zbytek dne členové rodiny," říká paní Zachariášová.

Home Care

Když se zhorší zdravotní stav klienta, kterého si chce rodina ponechat v domácí péči, anebo naopak ho chce mít doma co nejdříve z nemocnice, lze využít k pečovatelským službám i služby odborného zdravotnického personálu z Home Care. Předepisuje ji ošetřující lékař a úkony platí zdravotní pojišťovny. "Tuto službu může rodina využívat až tři hodiny denně," upřesnila Jitka Zachariášová.

A jsou tu také agentury

Vedle služeb, které na celém území ČR poskytují nestátní a neziskové organizace, si můžeme objednat pomoc od agentur. Kontakty na ně najdeme mimo jiné i na internetu a v telefonních seznamech.

"Ještě donedávna zdravá a pohyblivá babička či dědeček se můžou přes noc po pobytu v nemocnici nebo po úrazu změnit v člověka vyžadujícího zvláštní péči. Proto jsme tady také my. O klienta se staráme v jeho domácím prostředí a je-li třeba, tak nonstop. Služby poskytujeme krátkodobě, dlouhodobě a nebo jednorázově," říká Michaela Vorlíčková z agentury Slunečnice a dodává:

"Důvod, proč se lidé, hledající pečovatelku, obracejí na naši agenturu, je jednoduchý - čas a fakt, že umístění seniora do jakéhokoli zařízení narychlo je velmi nesnadné. Snažíme se vždy službu zajistit podle zákazníkova přání a hlavně podle jeho časových požadavků."

Přibližný ceník agentury
Hodinová asistence pečovatelky  110 Kč
Služby nad 20 hodin týdně 100 Kč za hodinu
Více hodin individuální paušály
Jednorázová asistence 135 Kč
Jednorázový doprovod, procházky a společnost 150 Kč/hodina
Noční služba 700 Kč

Maximobil GDP-02 Grand
Ideální telefon pro snadné volání. Má velká tlačítka i sluchátko, jednoduchou obsluhu a výhodu jednotlačítkové volby. Navolíte dědečkovi nebo babičce 6 nejdůležitějších čísel nejen na členy rodiny, ale třeba i na pečovatelku nebo pohotovost a můžete žít s pocitem, že jste se postarali o možnost přivolání první pomoci. Díky velkému displeji a písmenkové klávesnici si může nedoslýchavý člověk psát textovky se členy rodiny.

Tísňové volání Život 90
Opouštíte-li na část dne svého příbuzného a chcete mít jistotu, že si přivolá pomoc, budeli ji náhle potřebovat, můžete využít služeb dispečinku tísňové péče. Stav klientů je po celých 24 hodin monitorován a to jim umožňuje samostatný život v jejich vlastním domově. V případě krizové situace -pád, zhoršení zdravotního stavu, napadení, zašle klient pomocí stisku tísňového tlačítka (zavěšeného na krku) do dispečinku zprávu. Pracovníci tísňové péče se okamžitě s bytem propojí, zjistí stav i potřeby volajícího a rychle zorganizují odbornou pomoc. Pracovníci dispečinku klienty pravidelně kontaktují, při zhoršení zdravotního stavu podle potřeby i každou hodinu.
Tato služba stojí měsíčně 250 Kč, poplatek za napojení je jednorázový ve výši 1500 Kč.
Kontakt: www.zivot90.cz
Senior telefon na krizovou a poradenskou linku: 800 157 157 (Jde o nonstop bezplatnou linku, dostupnou v celé ČR).