Umění navázat kontakt a nenuceně konverzovat není dáno všem ve stejné míře. Má své virtuosy, kteří jsou ozdobou každé párty, ale také outsidery, stojící vždy někde stranou.

Podle jednoho amerického průzkumu se za ostýchavé považuje až 40%  z dotázaných lidí.

Ostýchavost ale není nezměnitelná. Někdy je nejlepší rovnou se k ní přiznat (na většinu lidí sebekritika působí sympaticky). Můžete se jí zbavit  nebo ji alespoň zmírnit tréninkem (existují knihy i školení, zabývající se tímto problémem).

A tady jsou některé osvědčené "návnady", jak začít rozhovor s neznámým člověkem:
- informace, odkud se znáte s hostiteli
- narážka na dnešní počasí (jak klasické!)
- kompliment ("Vrátili jste se z dovolené?" pokud je protějšek hezky opálený)
- otázka na místní okolnosti ("Kde najdu to, co máte ve skleničce, je to dobré?" nebo "Neviděli jsme se loni na narozeninách u..." což je hodně otřepaná fráze, ale účinná)
- je-li setkání oficiálního charakteru, hodí se spíše "návnady" související s obsahem podniku ( "Zaujaly mě vaše poznámky k...", "Jak dlouho se zabýváte ...")

Velmi důležitý je i nonverbální projev, tedy řeč těla. Vzpřímené držení těla, kontakt pohledem, úsměv, gesta (energická prozrazují sebedůvěru, nervózní odhalují vnitřní napětí). Nezanedbatelný je i zvuk našeho hlasu. Určitě se vám už stalo, že elegantní a velmi působivý člověk vás zklamal, když se z jeho úst ozval nepříjemný hlas. A samozřejmě i naopak zprvu nenápadný člověk může díky svému příjemnému hlasu získat.

Jaká jsou nejúspěšnější témata rozhovoru?
- o bydlišti (jaké jsou v městě našeho protějšku možnosti nákupu, kulturní vyžití aj)
- o partnerech, rodině a dětech. Otázka "kdo s kým" vzrušuje lidi odnepaměti! Vyhněte se ale intimnostem, nechlubte se a pozor na klepy!
- o povolání, studiu. Nezabíhejte do podrobností, zůstaňte v lidské rovině, neptejte se na příjmy, nevyžadujte služby.
- o koníčcích, volném čase, sportu. Nedělejte ale přednášky, neagitujte pro svou zálibu.
- o domácích zvířatech. Tady je dobré vyhnout se morálnímu kázání.
- o cestování, dovolené. Nechlubte se sbírkou shlédnutých pamětihodností, nenadávejte na zemi a její obyvatele.

A čemu bychom se raději při konverzaci měli vyhnout?

Určitě je lepší nebavit se o politice, náboženství, penězích, nemocech a duševních krizích, rozhodně se vyvarujte kritiky hostitele a ostatních hostů. Pozor také na obligátní fráze typu : "A co doma, zdrávi?", "Krásné šaty!" "Máte to tu pěkné!"

Více zajímavých informací se dozvíte v knize Franka Neumanna - Umění konverzace.

No a jestli jste už oblečené, nalíčené, učesané, pak tedy vzhůru na párty!

Příště více o etiketě a o vhodném večírkovém oblečení.