Hlavní obsah

Mateřské školy: jak vybrat tu nejlepší

Zápisy do státních mateřských škol a většinou i soukromých probíhají od poloviny března do konce dubna, někde lze dítě zapsat kdykoli v průběhu roku. Podle čeho se má rodič zorientovat při výběru té pravé školky pro své dítě? Určitě by si měl uvědomit, co od předškolní výchovy očekává a kolik času i peněz je ochoten investovat

Mateřské školy: jak vybrat tu nejlepší

"Dříve se vybíralo podle bydliště, dnes rodiče zajímá, jaký máme školní vzdělávací program a jaké jsou aktivity navíc: pořádáme-li školy v přírodě, výlety," řekla Dana Moravcová, ředitelka pražské mateřské školy(MŠ) Čtyřlístek.

Vzdělávací programy zpracovávají MŠ podle závazného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. "Ačkoli zákonná povinnost řídit se jimi platí od 1. 9. 2007, MŠ je mají většinou už sepsány a dodržují je," uvádí Martina Kupcová z Výzkumného ústavu pedagogického. Podle ředitelky MŠ Odborářů v Pardubicích Ivany Vondrákové je nejlepší na danou MŠ přijít a vzdělávací program si přečíst: jeho obsahem je mj. filozofie školy, denní režim, doplňkové aktivity a programy (návštěvy divadel, logopedická cvičení, seznamování se s cizím jazykem aj.), organizace (počty ve třídě, způsob rozdělování dětí: zda jsou třídy věkově sourodé nebo nesourodé), provozní doba.

Eva Veselá, zástupkyně ředitele MŠ Hasova při Modřanské ZŠ Angelovova s rozšířenou výukou jazyků, doplňuje: "I když se školky prezentují na internetu, je dobré zúčastnit se konkrétního programu. Rodiče by se měli řídit i skutečností, zda jim školka takovou návštěvu umožní. Konají se také dny otevřených dveří."

Kolik a za co zaplatíte

Státní mateřské školy jsou zřizovány obcí jako instituce s celodenní či polodenní péčí. Školné se v nich pohybuje od 200 do 700 korun měsíčně, stravné do 30 korun na den. V případě soukromých školek, které konkurenci pro státní nepředstavují, se měsíční náklady pohybují od 2500 do 15 000 korun. O přijetí dítěte a stanovení zkušební doby rozhoduje ředitel.

Z doplňkových aktivit jsou nejžádanější jazykové, pohybové, hudební, výtvarné či plavecké. Mnohde se za ně platí (od 50 korun za hod.). V nabídce naleznete i bonusy, např. možnost pořádat narozeniny (MŠ Sbíhavá v Praze 6, Liboci pronajímá třídy na oslavu za 300 korun na hodinu). Školky vybírají i hotovost do třídního fondu, výše příspěvku bývá od 300 do 1000 korun na rok.

Speciální MŠ, pečující o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zřizuje kraj. "Děti se zdravotním postižením jsou ale přijímány i do běžné školky, a to na základě rozhodnutí ředitele, které vychází z vyjádření praktického lékaře, trend je ale integrace," říká Veselá.

Alternativní školy

MŠ zajišťují péči dětem ve věku od tří do sedmi let a pracují se značnou organizační volností. "Ze zavedených alternativních modelů u nás působí několik MŠ waldorfského typu, MŠ s prvky systému Marie Montessori, s programem Zdravé MŠ a s programem Začít spolu (Step by Step)," dodává Martina Kupcová z Výzkumného ústavu pedagogického. Najdete je např. v registru škol MŠMT na www.msmt.cz/oficreg/vybskolo.asp, neboť od účinnosti nového školského zákona jsou MŠ samostatným typem školy, neposkytují však uznatelný stupeň vzdělání.

Montessori školky:

 • Školky se přizpůsobují potřebám dětí
 • Principem Montessori je, že dítě si může zvolit, co se chce učit.
 • Učitelé respektují, že každé dítě je na určitou věc naladěno v jinou dobu a může si vybrat, zda bude pracovat samo, ve dvojici, ve skupině.
 • Více informací na www.montessoricr.cz

Waldorfské školky:

 • Děti poznávají svět pozorováním, napodobováním.
 • Zbytečně nezatěžují dětskou paměť - preferují hru, experimentování.
 • Často pracují s přírodními materiály, kladou důraz na vnímání přírody. Důležitá je i spolupráce s rodiči (spoluvytváření tříd i zahrady).
 • Více informací na www.waldorf.cz

Program Začít spolu:

 • Klade důraz již na první vstup dítěte s rodiči do školky.
 • Rodiče mohou být součástí dění ve školce.
 • Dítě zde není podřízeným, ale rovnocenným partnerem.
 • Využívá se prožitkové učení s respektováním individuálního tempa každého dítěte.

Zdravé mateřské školy:

 • Děti spoluvytváří denní pravidla.
 • Učitelé prokazují schopnosti v oblasti empatie a uspokojování citových potřeb dětí.
 • Výuka je zaměřená na zdravý životní styl - stravování dle pravidel zdravé výživy apod.

Zajímavé odkazy týkající se přeškolního vzdělávání:

www.materska-skola.cz - Seznam MŠ v Česku.

www.stripky.cz  - Seznam MŠ klasických, se zaměřením na jazyky, školy waldorfské, speciální (např. pro děti zrakově postižené, alergické, s poruchami hybnosti)

www.msmt.cz/oficreg/vybskolo.asp  - Registr všech škol včetně MŠ.

www.rvp.cz/sekce/2 - Metodický portál VÚP pro předškolní vzdělávání: manuál k přípravě školního vzdělávacího programu, texty odrážející zkušenosti matëřských škol s tvorbou ŠVP a s jejich realizací, diskuse.

Než si vyberete MŠ pro své dítě, ptejte se:

 • Na počet dětí ve třídě (v obecních resp. státních školkách je povolený maximální počet 25 dětí na třídu) a systém rozdělování dětí do tříd.
 • Kolik a za co zaplatíte.
 • Vzdělávací práce s dětmi (jak připravují předškoláky).
 • Možnosti práce s počítačem.
 • Provozní doba MŠ.
 • Kam si děti chodí hrát (pokud není součástí MŠ zahrada).
 • Nabídku aktivit (kroužků) mimo ŠVP.
 • Možnosti výjezdů na školky v přírodě a na ozdravné pobyty.
 • Vstřícnost učitelek.
 • Spolupráce s logopedem.

Legislativa

**Příspěvek: Na rodičovský příspěvek má nárok matka nebo otec, kteří pečují o dítě do čtyř let. Pokud jde o dítě dlouhodobě postižené, příspěvek trvá do sedmi let věku.

**Blíže k dítěti: Tří- až čtyřleté děti, jejichž matka nebo otec jsou na mateřské dovolené, mohou v MŠ trávit čtyři hodiny denně, aniž by rodina přišla o rodičovský příspěvek ve výši 3696 korun měsíčně. Umožňuje to novela o státní sociální podpoře, která platí od ledna 2006.

**Poplatky: Podle novely vyhlášky o předškolním vzdělávání rodiče , které posílají dítě do školky maximálně na čtyři hodiny denně, platí od 1. března dvě třetiny ze stanoveného poplatku. "Ředitel může poplatek snížit nebo prominout vzhledem k sociální situaci rodiny," doplňuje Marta Jurková z MŠMT. 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků