Z tisícovky respondentů starších čtrnácti let se však 64 procent netajilo obavou, že by tzv. otcovská dovolená mohla mít neblahé důsledky pro jejich profesionální kariéru a vážně je ohrozit v zaměstnání. Téměř třetina (31 procent) zároveň přiznala, že by nikterak příznivě nehleděla na šéfa, který by kvůli péči o dítě pracoval na zkrácený úvazek. Nedokázala by ho respektovat a brát jako autoritu. Mezi pětapadesátníky a staršími je o tom přesvědčeno dokonce 43 procent odpovídajících.

Sedmatřicet procent se zato shodlo na tom, že muž, který není ochoten kvůli synovi nebo dcerce takříkajíc zaostat v profesionálním postupu, není a nemůže být dobrý otec. S dávkami na dítě, jež by se měly zvýšit od příštího roku, si dokáže 68 procent oslovených docela dobře představit, že by si vzali rodičovské volno. Zhruba třetina ale udala, že by je využila pouze k péči o potomstvo. Starost o domácnost považují za nudnou a ubíjející.

Převzít tradiční ženskou roli zásadně odmítá 21 procent dotázaných. I v případě, že žena vydělává více a je takříkajíc na vrcholu kariérního žebříčku. Být doma s dítětem totiž považují za potupu a hrubou urážku mužského rodu.