V roce 2005 zemřeli zhruba tři novorozenci z 1000 narozených dětí. Na počátku 50. let to bylo 65 až 50 dětí, v první polovině 70. let se jejich počet pohyboval kolem deseti.

Více než v polovině případů smrti dětí v prvním roce života byly loni příčinami úmrtí některé stavy vzniklé v perinatálním období vývoje. Téměř čtvrtina dětí podlehla vrozeným vadám a deformacím, nečastěji šlo o vrozené vady oběhové soustavy. Na poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin zemřelo loni v Česku 23 dětí ve věku do jednoho roku.

V ČR se zvyšuje počet novorozenců s nízkou porodní hmotností, tedy dětí, které váží méně než 2500 gramů. Tento ukazatel se sleduje od počátku 70. let, kdy takových dětí bylo mírně nad šest procent. Do počátku 90. let jejich podíl zvolna klesal, ale od poloviny 90. let se opět zvyšoval na loňských 6,7 procenta. Tento jev má několik příčin. Roste počet dětí narozených po umělém oplodnění, zvyšuje se počet dvojčat a trojčat, zvyšuje se věk maminek a mimo jiné se rodí i více dětí národnostních menšin, například Vietnamců, kteří jsou drobnější.

Loni se na 100 dívek narodilo 105 chlapců. Největší podíl chlapečků (109) zaznamenali statistikové v Plzeňském kraji, naopak v Praze byl poměr obou pohlaví téměř vyrovnaný, protože na 100 děvčátek připadlo 101 kluků.