Dobrý den, moje mladší sestra, 38 let, má dvě dcery, 16 let a 9 let. S přestávkami je drogově závislá. Nikdy nepracovala, jen využívala podpory rodičů a do jisté míry i mě. Jinak se živila prostitucí. Sama mám dvě děti, takže jsem jí vždy pomáhala s ohledem na její děti. Bohužel nyní jsem se dozvěděla, že se od ní její 16letá dcera odstěhovala a žije u matčiny drogově závislé známé. Problém je, že bydlím od sestry a jejích dětí 100 km, tudíž se musím často spokojit jen s tím, co mi řeknou samotné děti.

Mám strach, jak toto všechno dopadne. Na koho se obrátit, aby nám třeba její 16letou dceru dali do opatrovnictví? Ta mladší je u svého otce, ale starší má otce v cizině a nemůže se o ni starat. Děkuji za případnou radu.

Vaše starost o děti sestry je příkladná a nejspíš jsou děti pro váš život důležité. Sestra má k dětem jiný vztah a evidentně ani ony nezměnily její přístup k drogám. Když si čtu pozorně váš dotaz, vede mě to k otázkám.

Jak se s tím vlastně vyrovnáváte, že to má někdo k dětem jinak než vy? Nevytvořila jste si představu, že je vaší povinností dětem pomoct? I když jste v příbuzenském vztahu, ještě to neznamená, že máte zodpovědnost za svou sestru a její děti.

Chápu, že je vám to líto, že chcete, aby neteř zvládla své dospívání bez drog, aby dostudovala, aby měla nějaké zázemí. Jakkoliv pomoct neteři ale není vaše povinnost. A je důležité si uvědomit, že vaše potřeba pomoci nemusí být opětována. Bylo by moc fajn si odpovědět na otázku, jak svou neteř vnímáte? Proč potřebujete požádat o opatrovnictví? Jak to ovlivní vaši rodinnou situaci? Jak se k tomu postaví vaše sestra?

Z dotazu jsem pochopila, že jste s neteří v kontaktu. To je moc dobře. Co myslíte, proč by měla chtít žít ve vaší rodině a jaký je váš odhad, bude to chtít?

Ve svých 16 letech vzhledem k tomu, že se o ni máma asi příliš nestarala, je zvyklá se nějak o sebe sama postarat. To neznamená, že pomoc nepřivítá. Obzvlášť v takto citlivém období dospívání.

Jaké kroky můžete udělat

1. Zkontaktujte neteř, nejlépe tak, kdybyste za ní zajela. Zjistěte situaci. Je možné, že se jí ujal někdo, s kým si rozumí. (To, že je paní drogově závislá, se nemusí potvrdit). Nebo naopak, s velkým nadšením přivítá možnost vaší pomoci. Všechno jsou nepodložené předpoklady a dobré je ověřit je.

2. Teprve, kdyby vám neteř řekla, že jí situace nevyhovuje, trápí se, nebo pokud byste vy sama odhadla, že žije opravdu v nevyhovujících podmínkách a je ohrožen její mravní, fyzický a psychický vývoj, tehdy nastává varianta oslovit OSPOD.

OSPOD je orgán sociálně-právní ochrany dětí, který je spádový k místu bydliště sestry. Pak sociální pracovník rodinu navštíví a zmapuje rodinnou situaci vaší neteře.

3. Pokud se potvrdí, že vaše neteř žije v nevyhovujících podmínkách, tak by přišla v úvahu vámi podaná žádost a příbuzenskou pěstounskou péči.

Situaci budete posuzovat podle sebe, jak byste vy nechtěla, aby žily vaše děti. Je skvělé, že jste svým dětem vytvořila jiné dětství. Nebuďte na neteř nazlobená, když nebude chtít vaši pomoc, nevyčítejte nic jí, ani své sestře.

Nabídněte neteři pomoc, ne jenom tu právní přes OSPOD, ale hlavně lidskou, že se na vás může obrátit, když bude potřebovat. Neteř bude brzy plnoletá, a tak k ní přistupujte s respektem k její životní cestě.

Trápí vás jiné téma spjaté s výchovou dítěte, rodinnými vztahy či závislostí? Poraďte se s našimi odborníky. Své příběhy a otázky nám posílejte na: zenaporadna@seznam.cz.

Může se vám hodit na Zboží.cz: