Podle odborníků je to dáno především tím, že si rodiče zvykli být s dětmi neustále v kontaktu, ať už prostřednictvím mobilních telefonů či sociálních sítí. Zároveň mnohem více řeší bezpečnost svých dětí, než tomu bylo u jejich rodičů. Mají pocit, že dnešní svět je stále nebezpečnější. Vedoucí táborů tak často musejí uklidňovat více rodiče než samotné děti.

Podle Peg Smithové z Americké asociace dětských táborů je zjevné, že rodiče dnešních rodičů byli mnohem více v pohodě. Neměli problém svá dítka poslat na měsíc pryč a být s nimi v kontaktu jen skrz dopisní papír.

„Rodiče by měli své děti přestat pronásledovat, řešit všechny jejich problémy a rozhodovat za ně. Svou lásku jim tak začít dávat najevo tak, že jim budou dávat i dostatek prostoru,” vysvětluje pro Daily Mail dětský terapeut Bob Digger.

Odborník také varuje před sledováním dětí na táboře skrz web kamery. Rodiče by neměli všechny životní kroky svých dětí prožívat bezprostředně s nimi.

„Copak byste dali kameru dítěti do pokojíčku? Musíte věřit ve svou výchovu a v hodnoty, které jste mu vštípili a stát si za nimi,“ dodává Digger.

Návštěvy dítěte na táboře nejsou žádoucí

Dětské tábory jsou zpravidla velmi přínosné, děti se učí bez dozoru rodičů větší samostatnosti, ohleduplnosti i týmové spolupráci. Často se i přizpůsobují životu v tvrdších či jednodušších podmínkách a učí se poznávat a ctít přírodu.

Důvodů, proč organizátoři rodiče na táborech nevidí rádi, je hned několik. Mezi ty nejpádnější patří opakování úzkosti jako při odjezdu na tábor. Zejména menším dětem se první dny na táboře stýská. Brzy se ale zapojí do jeho dění a stesk je přejde.

Když rodiče přijedou, dítě se opět dostane do jejich vlivu a po jejich odjezdu teskní nanovo, zvlášť když jsou rodiče sami přecitlivělí a dají najevo své emoce. Navíc se nikdy nepodaří docílit toho, aby přijeli všichni rodiče. Vždy zbydou některé děti, které podporu ze strany rodičů nemají, a ty potom velice trpí.

Pokud rodiče vědí, že se jejich dětem bude velmi stýskat, odborníci doporučují psát pohledy či dopisy, a to ideálně obden. Pokud je stesk opravdu velký, je důležité dětem vysvětlit, že odloučení od rodičů má omezené trvání a jednou skončí i s koncem tábora.