„Často jsme jediní, komu mohou děti bez obav a s důvěrou položit otázky související se sexualitou,“ vysvětluje množství telefonátů se sexuální tématikou vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.

V loňském roce tyto telefonáty tvořily 23 % ze všech přijatých hovorů a za posledních deset let jejich počet vzrostl o více než polovinu.

Podle odborníků dětem chybí základní informace, a z jejich zjištění jasně vyplývá, že rodiče o sexuálních tématech se svými dětmi téměř nehovoří. Proto se také děti ve většině případů se svými problémy svěřují především vrstevníkům (ve 46 %), zatímco rodičům jen v pouhých sedmi procentech případů.

Proč s dětmi a mladými mluvit o sexualitě?
Prevence sexuálního zneužívání dětí a dospívajících – sexuální výchova probíhající od raného dětství může zmenšit riziko, že se dítě stane obětí sexuálního zneužití.
Přirozený vztah k sexualitě – přílišná pruderie a tabuizace škodí.
Zodpovědné sexuální chování – nezkušenost, stud, komunikační neobratnost, to vše přispívá k rizikovému chování. Mladí lidé by měli být schopni o sexualitě otevřeně mluvit, formovat svá přání a požadavky.
Sexualita a intimita – o sexualitě je vhodné mluvit s dítětem otevřeně a postupně již od útlého dětství, mělo by ji vnímat jako intimní věc, která je součástí života a láskyplných partnerských vztahů.
Správnost informací – uveďte informace na pravou míru. Pokud s dítětem o sexualitě nebudete mluvit, udělají to jeho vrstevníci či média za vás, často zkresleně, bez kontextů a neúplně.
Prohloubení vztahu s dětmi – pokud s dětmi hovoříme a adekvátně věku odpovídáme na otázky týkající se sexuality, posilujeme tím vzájemnou důvěru a otevíráme cestu k rozhovoru o dalších důvěrných a závažných tématech do budoucna.
Omezení vlivu vrstevníků - stát se sexuálně aktivní je zodpovědné rozhodnutí, dospívající by se neměl podřizovat mínění jiných, především vrstevníků, kteří si často své sexuální zkušenosti, ve snaze zlepšit si postavení ve skupině, vymýšlejí. 

„Jako rodiče bychom si měli uvědomit, že pokud s dítětem včas nepromluvíme my, udělají to jeho vrstevníci či média za nás, často však zkresleně či vulgarizovaně,“ upozorňuje Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky, na kterou se obracejí například rodiče zaskočení předčasným sexuálním chováním dětí či komunikací se sexuálním nádechem přes internet a sociální sítě.

„Zlatým pravidlem je o sexu s dětmi mluvit pravdivě a otevřeně. Důležité je také cílit již od mala na prevenci, kdy má rodič jedinečnou možnost ovlivnit postoje a chování dětí v oblasti vztahů a sexuality,“ vysvětluje Peter Porubský a rodičům radí, aby si v případě, že se podobného rozhovoru s dětmi obávají, vzali na pomoc doporučenou literaturu.

Jak s dětmi a mladými mluvit o sexualitě?
Pravdivě a otevřeně - s dítětem mluvte o sexualitě především pravdivě a úměrně věku. Nemusíte se obávat, že tím urychlíte začátek jeho sexuálního života.
Konverzujte se svými dětmi v přátelském duchu, nemluvte za ně. Zjistěte, co si myslí o sexualitě a vztazích, co o tématu už ví. Nevyvozujte z hovoru žádné sankce.
Kontinuálně - není vhodné si s dítětem jednorázově pohovořit s tím, že si „promluvíte o něčem důležitém“.
Neprobírejte detaily svého ani jejich sexuálního života.
Nezapomínejte na prevenci - mluvte s dítětem o možných sexuálních chorobách, o antikoncepci a rizicích souvisejících se zahájením sexuálního života.
Upozorněte dítě, že nikdo nemá právo dotýkat se jeho těla, pokud si to samo nepřeje.
Názvy pohlavních orgánů u školních dětí pojmenujte pravými jmény, penis a vagina.
Přečtěte si knížky „Děti a jejich sexualita“ nebo „Sexuální výchova (Jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě)“, které vám poslouží jako určitý „manuál“ k vašim hovorům s dětmi na toto téma. Další informace naleznete na planovanirodiny.cz. 

Informace nejen pro děti a mladistvé

Během letních prázdnin se mohou děti a mladiství dozvědět spoustu informací týkajících se sexuální výchovy na facebookovém profilu Linky bezpečí, kde jim také prostřednictvím interaktivních a zábavných videí budou vyvráceny časté mýty spojené se sexuálním chováním.

Děti si zde mohou také otestovat, kolik toho o sexu vědí, a zda dokážou odpovědět na nejčastější otázky, kvůli nimž se děti na Linku bezpečí nejčastěji obracejí.

Patří mezi ně informace týkající se především antikoncepce, prvního pohlavního styku či homosexuality.