Do Hořovic jezdí rodit nejen maminky z regionu, ale také z Prahy a jiných měst republiky.

„Říkají, že je k nám láká příjemné a moderní zázemí a také laskavý personál,“ sděluje primář gynekologicko-porodnického oddělení doktor Aleš Klán. „Každý rok přivítáme tisící miminko o něco dříve a to dokazuje, že je naše porodnice stále známější.“

Doktor Klán už v porodnici pracuje 35 let. „Zažil jsem zde hodně Vánoc a Silvestrů. Pamatuji se ale nejvíc na Štědrý den v roce 1992. Postavili jsme dům a stěhovali se právě na Štědrý den. Neměl jsem službu, ale do nemocnice jsem musel. Asistoval jsem u dvou císařských řezů. Jeden byl dopoledne a druhý před půlnocí,“ říká primář. Podle něj Vánoce, ale i přelom roku jsou vždycky v porodnici něčím zvláštní. V tom prvním případě mají slavnostní vánoční náladu, v tom druhém se čeká na první miminko nového roku.

„Pamatuji si, že když jsem začínal a měl na Vánoce službu, všichni se z porodnice vytratili domů. I laborantka. Dala mi telefonní číslo a jen řekla, kdybych něco potřeboval, abych zavolal. Dnes už by se tohle stát nemohlo. Provoz je mnohem větší a vůbec vše se změnilo,“ říká dr. Klán.

Císařské řezy na přání ne

V Česku se ví, že ač to není legální, některé porodnice umožňují i císařské řezy na přání rodičky. V Hořovicích to ale nedělají.

„Vždy by k tomu měl být zdravotní důvod,“ tvrdí primář Klán. Dodává, že se ale stane, že žena v polovině těhotenství se rozhodne, že porod nezvládne. Většinou si najde nějaký důvod, kvůli kterému pak dojde na císařský řez. Rodičky prý čtou na internetu o porodech kdeco a většinou se vystresují.

„Rodička musí vědět, že je v dobrých rukou personálu. O tom nesmí mít pochybnost. Když ale nezkušený porodník nahlas třeba utrousí, že to není dobré, pak právě rodičku může vystresovat,“ tvrdí doktor Klán.

V Hořovicích umožňují i tzv. ambulantní porody, kdy rodička do 12 hodin po porodu odchází domů. „Vyžadujeme ale, aby měla zajištěného dětského lékaře, který ihned po nás převezme péči o dítě. Musíme to vidět černé na bílém, tedy písemně. Samozřejmě že rodička má kontakt na porodnici, kdyby se náhodou něco stalo,“ říká doktor Klán.

Rizika porodů doma

Zástupkyně primáře doktorka Věra Pavlů varuje před domácími porody. „S porody doma nemohu souhlasit. Důvodů je mnoho,“ sděluje doktorka Pavlů. Podle ní zavedením ústavních porodů v 50. letech klesla výrazně v našich zemích mateřská a novorozenecká úmrtnost.

„Péče o matku i nenarozený, resp. čerstvě narozený plod je diametrálně rozdílná v domácích a nemocničních podmínkách, lépe řečeno v možnosti zajištění péče o matku a dítě. Je pravda, že u zcela fyziologického porodu s narozením zdravého novorozence se péče o matku a dítě příliš neliší, ale zásadně se začíná lišit v případě, kdy se porod komplikuje,“ soudí doktorka Pavlů.

Dodává, že v akutních situacích, např. v případě masivního porodnického krvácení, je každá vteřina drahá i na porodním sále, který se v podstatě mění v jednotku intenzivní péče. „A té se právě doma nedostává a domácí porod se mění v drama s leckdy velmi smutným koncem. Ale máme demokracii, takže rozhodnutí rodičky o místě svého porodu je se vší zodpovědností na ní samé.“

Starší generace ví, že porodnice byla nedobytná pevnost. Ještě před rokem 1989 se do ní nesměly rodičkám posílat ani květiny a otec viděl potomka, až když byla matka propuštěna domů, tedy většinou pátý nebo sedmý den.

Dnes už je naprosto běžné, že otcové jsou u porodu, a v Hořovicích si k tomu dokonce rodička může vzít dvě osoby, které jsou jí blízké. Osoby blízké zaplatí režijní náklady pro jednorázové oblečení, obuv atd., a to otec 500 korun, druhá osoba vždy 700 korun.

Teď ale je u Ústavního soudu stížnost, podle které by se za přítomnost otce u porodu platit nemělo.

„Ročně asi 1200 porodů u nás je za asistence osoby blízké, tedy většinou otců. Je to pro porodnici 600 tisíc korun ročně a za to se dá už pořídit další lepší vybavení porodnice. Pokud platbu Ústavní soud zruší, budeme to respektovat. Zdravotnictví je ale stále dražší a snad si to Ústavní soud uvědomí,“ tvrdí doktor Klán. V Hořovicích na šestinedělí, pokud zrovna není plno, může být s rodičkou na pokoji i tatínek. Pak zaplatí za noc 1500 korun.

Moderní neonatologie

Porodnice má tři lůžka na porodním sále, 24 na oddělení šestinedělí, z toho tři lůžka intenzivní péče pro pacientky s nutností monitorování vitálních funkcí, což jsou rodičky po císařských řezech a komplikovaných porodech.

Porodnice je schopna převzít péči o budoucí matky již od 32. týdne těhotenství a pro předčasně narozené je zde i špičkově vybavené neonatologické oddělení.

„Snažíme se být nejen medicínsky kvalitní, ale i vytvořit domácí atmosféru oddělení,“ říká primářka neonatologie doktorka Milena Dokoupilová. Proto zde umožňují i samostatnou péči otce o novorozence matek po císařském řezu.

Série vyšetření

V Hořovicích mezi standardní screeningová vyšetření novorozenců patří kromě vyšetření katarakty a metabolického screeningu i ultrazvukové vyšetření ledvin k vyhledávání vrozených vývojových vad, ultrazvukové vyšetření kyčlí a vyšetření sluchu pomocí otoakustických emisí.

A jak se chystají na první porod v novém roce?

„Nijak. Porody se na minutu plánovat nedají. A upřímně – je jedno, jestli se na Nový rok narodí pět minut po půlnoci, nebo hodinu či dokonce druhý den. Přece hlavní je, aby rodička i její děťátko byly zdravé,“ uzavírá doktor Klán.