Rodič je pro řadu dětí nejdůležitějším životním vzorem. Co dělá nebo říká otec nebo matka, tím se dítě automaticky řídí. Je tak především na rodičích, co budou svým dětem vštěpovat, a jak výrazný základ chování jim do života dají.

Pokud budou rodičovské rady zahrnovat i rozhovory o sexu, je mnohem více pravděpodobné, že děti budou v této oblasti mnohem zodpovědnější, a také se sexuálním životem začnou o něco později než děti, se kterými nikdo o sexu nehovořil, uvádí server Health.

Z hlediska pohlaví rodičů pak má o trochu větší váhu, pokud takové rady do života dává dítěti matka, dodávají odborníci.

„Hovory o sexu nejsou příjemné pro teenagery ani pro rodiče, i přesto jsou velmi důležité. Jsou to právě tyto rozhovory, které mladým lidem pomáhají dělat bezpečná a ´zdravá´ rozhodnutí v oblasti sexu,” potvrzuje psycholožka Laura Widmanová, odbornice z Raleighské univerzity v Severní Karolíně.

Základy z rodiny jako prevence 

Informace o vzdělávání dětí o sexu je jedním z preventivních kroků, u kterých lékaři doufají, že pomohou zabránit nechtěným těhotenstvím nebo přenosu pohlavních chorob, kterých ve světě i přes stále větší osvětu a informovanost neubývá.

Aby měly rodičovské rady co největší účinnost, je třeba s nimi ale začít v odpovídajícím věku dítěte, tedy ještě před započetím sexuálního života. Jedině tak budou mít děti možnost veškeré poznatky zpracovat. Pochopit, jak fungují rodinné a vztahové hodnoty, a podle toho pak budou schopny řídit svůj vlastní život.

„Rozhovory o sexu, stejně tak jako o závislostech typu alkohol nebo drogy, ale i o pravidlech chování ve společnosti nebo v dopravě, to všechno musí být ze strany rodiče promyšlené. Často nebývá lehké zformulovat rozhovor tak, aby z něj dítě něco pochytilo,” dodává psycholožka.

Komunikace jako prevence, ne spouštěč

Bohužel realita je v mnoha rodinách jiná. Řada dospělých se i přes své vlastní sexuální zážitky stydí o sexu mluvit otevřeně, natož s vlastními dětmi. Řada z nich také zastává názor, že mluvení o sexu donutí děti o milostném životě přemýšlet dříve a zkoušet všechno dříve. A proto raději mlčí a dětem nic nevysvětlují. To je ale podle odborníků velká chyba.

„Máme nespočet důkazů, že mluvení o sexu je právě onou prevencí proti hazardování v oblasti sexu, rozhodně ne spouštěčem dřívějšího sexuálního života,”  uvedl Vincent Guilamo-Ramos, profesor a vedoucí centra pro latinskou mládež a rodiny na Newyorské univerzitě v New York City.

Odborníci obhajují své poznatky mnoha daty shromážděnými za posledních třicet let, kdy se různých studií účastnilo přes 25 000 mladistvých. Ze všech vyplývá jedno podstatné - dostatečná komunikace mezi rodiči a dětmi má velmi pozitivní vliv na sexuální chování potomků.

„Základem vždy je, aby byl hovor veden formou diskuze, rozhodně ne přednášky. Nejde o to kritizovat, ale poradit, navést správným směrem, pomoci porozumět, stejně jako upozornit na dlouhodobé následky nesprávného chování,” dodává Brandon Korman, vedoucí neuropsychologie v dětské nemocnici Nicklaus v Miami.