„Nárůst pití nadměrných dávek alkoholu a pití s cílem alkoholové intoxikace mezi náctiletými dnes neznepokojuje již jen zdravotnické odborníky, ale také pedagogy, vychovatele a politiky,“ upozorňuje psycholog a odborník na závislosti Ladislav Csémy.

Češi jsou k pití alkoholu dětí velmi tolerantní, mnozí z nich argumentují ve stylu „vždy se pilo a pít bude“, konečné důsledky ale mohou být katastrofální.

„Alkohol je dnes pro náctileté vstupní drogou, díky které se dostávají k dalším drogám nebo s nimi alkohol kombinují. Proto je alkohol v rukou dítěte vážný problém,“ vysvětluje Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

V současné době už nejsou závislostmi ohroženy pouze děti z vyloučených lokalit, jak tomu bylo dříve, ale všechny dětiHelena Rampachová, předsedkyně A.N.O.

U dětí velmi záhy dochází k efektu nabalující se sněhové koule – kvůli alkoholu selhávají ve svých sociálních rolích, dostávají se do rizikové společnosti, a tím se roztáčí kolotoč dalších nebezpečných aktivit a závislostí.

„V současné době už nejsou závislostmi ohroženy pouze děti z vyloučených lokalit, jak tomu bylo dříve, ale všechny děti. Závislosti paradoxně podporují i sami rodiče, kteří dětem zprostředkují prvotní zkušenost s alkoholem. Oproti minulosti se také snižuje věková hranice, kdy se děti poprvé napijí alkoholu a vyzkoušejí první cigaretu,“ upozorňuje Helena Rampachová, předsedkyně Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním ( A.N.O.).

U dětí se navíc objevují nové závislosti

Díky téměř neomezené dostupnosti počítačů, chytrých telefonů a internetu děti v dnešní době, kromě „klasických“ drog, ohrožuje také závislost na on-line prostoru, která s sebou nese další rizika v podobě kyberšikany či závislosti na on-line hrách.

Nástrah k závislostem dětí tak skutečně přibývá, bohužel prostředků na prevenci nikoliv a odborníci nalézají i řadu legislativních problémů.

„Jeden příklad za všechny – pokud zjistíme, že prodejce prodá alkohol nezletilému, penalizujeme ho v maximální výši 3000 Kč. Taková výše se prostě některým provozovatelům v porovnání s celkovým ziskem při rozlévání mladistvým vyplatí,“ upozorňuje koordinátor Jindřich Vobořil.