Zatímco na výsledky některých moderních výchovných metod si musíme počkat do doby, až vychovávaní dospějí a budou ve společnosti fungovat, výsledky výchovy tzv. chválící můžeme pomalu hodnotit už nyní.

Při ní se rodiče snaží své dítě podporovat a pořád ho chválí a říkají mu, jak je skvělé. Jenže neadekvátní a přehnané vychvalování a přeceňování neodpovídající realitě dítěti život zničí. Vyroste z něj narcis, který si s lidmi nerozumí.

Narcismus je společensky značně nebezpečný, neboť podporuje agresivní chování a také zvyšuje riziko mentálních poruch.

Vřelost podporuje vysoké sebevědomí

Narcismus se začne projevovat u dětí ve věku mezi sedmým a jedenáctým rokem. Doktor Eddie Brummelman, odborník na vývojovou psychologii z Amsterdamské univerzity, si vybral 565 dětí tohoto věku a pracoval s nimi rok a půl. Prováděl na nich různé testy odhalující narcistické chování. Pracoval také se 705 rodiči dětí a v dotaznících se snažil odhalit způsob výchovy.

Existují dvě teorie, jak vzniká narcismus u člověka. Podle první tím, že rodiče dítě příliš chválí a vychvalují i za věci, které jsou nevýznamné a průměrné. Druhá teorie míní, že narcismus vzniká v rodinách, kde rodiče nedokážou projevit dítěti vřelost.

„Naše statistické analytické metody prokázaly, že vychvalování a přeceňování dětí souvisí s narcistickým chováním dětí, zatímco nedostatek rodičovské vřelosti nikoli. Rodičovská vřelost přitom podporuje vysoké sebevědomí u dětí,“ tvrdí doktor Brummelman.