Role otce je v prvních dnech a týdnech života dítěte stejně důležitá jako matky. Tento čas je klíčový pro prvotní navázání vztahu otce s dítětem a posílení rodinných vazeb. Časné zapojení mužů do péče o děti navíc zvyšuje šanci, že se rodiče budou i později o tuto péči dělit a budou i více spolupracovat při domácích pracích.

Otcovská dovolená je v evropských zemích běžným standardem a nabízí mužům možnost vybrat si ji v libovolném termínu v určité časové lhůtě po porodu. Muži si ji mohou vybrat v mnoha evropských zemích a trvá průměrně dva týdny. Česká republika patří mezi šest zemí EU, které nemají institucionální podporu otcovství zakotvenou vůbec.

Na vzrůstající trend zájmu mužů o aktivní otcovství ukazují i další výsledky průzkumů realizovaných v rámci projektu Táta na plný úvazek. Více než 80 % mužů projevilo zájem o využití tzv. bonusu pro druhého rodiče nad rámec rodičovské. Zavedení bonusu pro druhého rodiče je samozřejmě náročnější pro státní rozpočet. Otcovská dovolená je levnější variantou podpory aktivního otcovství a zároveň více poptávanou ze strany mužů.