Čeští muži mají o budování intenzivního vztahu se svými dětmi od nejútlejšího věku velký zájem. Podle aktuálního výzkumu Českého národního panelu si přes 60 % otců myslí, že otec dítěte by měl strávit alespoň chvíli na rodičovské dovolené. Na rodičovské jsou přitom aktuálně 1–2 % mužů. Nejvýznamnější bariérou bránící mužům zůstat s dítětem alespoň nějakou dobu na rodičovské dovolené je přitom finanční nevýhodnost.

Z průzkumu také vyplynulo, že ženy by s muži příliš neměnily. Role živitele rodiny by z větší části rády ponechaly na svých mužích. Jednak z čistě finančních důvodů, ale také z obav, že by se muži o děti nedokázali řádně postarat. Podle odborníků si tak ženy jen hájí svou tradiční roli v rodině.

„Češi se o aktivní otcovství opravdu více zajímají. Sledujeme dokonce nárůst počtu mužů mezi 20 a 55 lety, kteří jsou o svém nástupu na rodičovskou přesvědčeni,” vysvětluje Lukáš Talpa, manažer projektu Táta na plný úvazek z Ligy otevřených mužů.

V ČR na toto téma proběhnou dvě mezinárodní konference – 18. září v Praze konference Tátové vítáni a 17. září v Olomouci seminář Táta na plný úvazek.