Nabídka volnočasových aktivit je čím dál pestřejší. Každé dítě má tak na výběr od klasických činností rozšiřujících školní hudební a výtvarnou výchovu po nejrůznější sportovní disciplíny, jazykové kurzy či divadelní průpravu. Bohužel čím větší je výběr, tím rodiče více tápou, a nebo naopak ve snaze využít jich co nejvíce, děti přetěžují.

Někteří odborníci tvrdí, že tři mimoškolní aktivity týdně jsou pro děti akorát. „Neexistuje žádný přesný návod, hranice či omezení,“ uvádí Veronika Vitošková, školní psycholožka z Gymnázia Jana Palacha v Praze a dodává: „V potaz je třeba brát velké množství faktorů, například osobnostní vlastnosti dítěte. Tiché a bázlivé dítě pravděpodobně nebude nadšené ze čtyř kroužků týdně vyplněných pouze kolektivní živou zábavou, v níž je pro něj těžké se prosadit.“

Dalšími posuzovanými faktory by měly být: organizace rodinného života, množství času tráveného pobytem ve škole, množství času, které je nutné věnovat přípravě do školy, a v neposlední řadě zdravotní stav a kondice dítěte. Při plánování by se ale nemělo zapomínat také na odpočinek.

Kroužek

I když se dítěti občas na kroužek nechce, tak to neznamená, že pro danou věc nemá talent či že je přetěžováno.

FOTO: Profimedia.cz

„Důležité je ponechat dítěti prostor pro rozvoj fantazie a neřízené hry, tedy nezaplnit celý jeho volný čas pouze organizovanou a pevně strukturovanou aktivitou,“ upozorňuje Vitošková.

Příznakem přetěžovaného dítěte může být, že je dítě stále unavené, ospalé, nemá chuť ráno vstávat či usíná v průběhu dne. „Za povšimnutí stojí i častá rozmrzelost, respektive špatná nebo vzteklá nálada, a ochabující nadšení z činnosti, kterou dříve dělalo rádo. Extrémem jsou různé zdravotní komplikace, například neurotického či psychosomatického rázu,” dodává psycholožka.

Naopak to, že se dítěti občas na kroužek, trénink nebo do oddílu nechce (a příště se zase těší), obvykle známkou přetížení nebývá.

Na co hledět při výběru kroužku
Povahu a záliby dítěte – berte v úvahu, zda má předpoklady spíše pro individuální, nebo kolektivní aktivity. Raději se hýbe a sportuje, nebo inklinuje k uměleckým záležitostem? Je na zvolený kroužek dost zralé a zvládne jeho náročnost? Dítě, které se projevuje spíše jako introvert, se patrně nebude těšit z činností dramatického kroužku nebo „agresivních“ pohybových her. Podobně přemýšlivému a spíše introvertnímu chlapci, jenž jako spontánní hru nejčastěji volí kresbu nebo prohlížení knih, nepomůže překonat ostych z ostatních dětí, nutí-li ho rodiče docházet na silně kontaktní kolektivní sport.
Finanční stránku – nejde jen o kroužek samotný, ale také o vybavení, které se k němu vztahuje (např. některé sportovní aktivity náčiní obměňují i několikrát za rok, což samozřejmě vyžaduje větší investice), a dopravu.
Perspektivu – zvažte, zda dítě u zvolené aktivity vydrží, a to zejména kvůli zhodnocení vynaložených financí. Dlouhodobé pěstování nějakého zájmu či záliby může mít vliv i na povahu vztahu člověka k budoucnosti. Mnohdy také zájmová činnost ovlivní výběr budoucího studijního zaměření anebo povolání jedince.

Nebezpečné ambice rodičů

Dost často se stává, že výběr koníčku podléhá především přání rodičů a dětský názor při rozhodování nemá váhu. Modelovým příkladem bývá otec, který chtěl v mládí být úspěšným fotbalistou a nyní své ambice přenáší na syna. Nutí jej chodit třikrát týdně na tréninky, i když dítě fotbal nebaví nebo mu nejde. Při volbě zájmového kroužku by proto rodiče měli vzít v potaz také přání dětí. Cílem by snad mělo být, aby dítě činnost dělalo rádo a vracelo se z ní spokojené.

Pokud se dítě vrací z kroužku šťastné, vypráví doma členům rodiny, co na něm zažilo, chlubí se úspěchy, kterých dosáhlo, chce se vídat s kamarády z kroužku i mimo organizovaný čas, případně ve starším věku shání informace o provozované činnosti a rádo je sdílí s ostatními, znamená to, že ho kroužek skutečně baví.

Kroužek

Když dítě nemá pro konkrétní kroužek nadání, trápení může přerůst v psychické problémy.

FOTO: Profimedia.cz

Jak vybrat správně sportovní kroužek

Pohyb je pro zdravý vývoj dítěte velmi důležitý. Utváří jej nejen po fyzické, ale i sociální stránce, což se velmi často odráží i v dospělosti při výběru a následných úspěších v zaměstnání. Což potvrzuje i nedávný výzkum Sociologického ústavu Akademie věd, z kterého mimo jiné vyplynulo, že děti, které se pravidelně věnují nějaké pohybové aktivitě, dosahují později kvalitnějšího vzdělání a v dospělosti se mnohem lépe uplatní než „peciválové“.

Vybrat pro dítě „ten pravý“ sport je někdy ale docela tvrdý oříšek. Chcete-li, aby pohybová aktivita přispívala ke zdravému způsobu života dítěte, musí výběr odpovídat především povaze dítěte a jeho fyzickým předpokladům. „Vždy je třeba mít na paměti, že dětský organismus se teprve vyvíjí, roste. A tomu je třeba přizpůsobit každou zátěž,“ říká ortoped MUDr. Jan Novotný, primář Nových lázní Teplice v Čechách.

Z tohoto pohledu je pro děti už od kojeneckého věku nejpřirozenější plavání, které prospívá celému pohybovému aparátu. Další variantou pro větší děti může být i golf, jehož hra je spojena s pobytem v příjemném prostředí na čerstvém vzduchu a přispívá i ke společenské výchově, takže pozitivně působí na rozvoj osobnosti dítěte. „S golfem mohou dnes už začít i čtyřleté děti. A rozhodně to není jen o chůzi a odpalování míčků. Součástí golfové přípravy je i atletická abeceda (tedy běh, skok a hod), a samozřejmě cvičení na posílení stability dolních končetin, rozvoj pohyblivosti, koordinace a rychlosti,” vysvětluje Jiří Vozka z Nikon Golf Academy.

Pokud si nejste jisti sportovním nadáním svého dítěte, pak jej nechte otestovat. Program SportAnalytik formou zábavného testování fyzických schopností zjistí, na jaký sport má dítě talent a kde lze předpokládat, že bude dosahovat úspěchů a tím pádem jej bude i více bavit. Navíc se i znásobuje šance, že u tohoto sportu i déle zůstane.

”V programu se zaměřujeme na zjištění předpokladů pro fyzické schopnosti, jako jsou rychlost, vytrvalost, ohebnost nebo síla, a na základě toho každému dítěti na míru doporučíme sporty, kterým by se mělo věnovat,“ vysvětluje Martin Jahoda, jeden ze zakladatelů projektu v Česku.

Poradit ale může i učitel tělocviku či třídní učitel, kteří s dětmi tráví čas ve škole a znají jejich postoje ke všem předmětům. Správnou volbou u nevyhraněných dětí pak může být i přizpůsobení se jiným kamarádům. „Pro děti, které obtížněji navazují vztahy v novém kolektivu, je snazší docházet na kroužek s dobrým kamarádem nebo k lektorovi, kterého dítě zná,“ dodává Veronika Vitošková, školní psycholožka.

Přehled akcí
4. a 5. září 2014 se v Pardubicích koná v AFI paláci Festival volného času. Děti a jejich rodiče budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s možnostmi zájmových kroužků v regionu Pardubic a okolí pro školní rok 2014/2015.
První zářijový víkend, vždy mezi 14. a 17. hodinou, ovládnou prostory pražského Centra Černý Most zájmové kroužky z okolí a jejich aktivity. Díky praktickým ukázkám tak rodiče i děti mohou načerpat inspiraci a rozhodnout se, jaké činnosti se ve volném čase budou věnovat. Na výběr bude například tanec, kolektivní sporty, hudební či výtvarné kroužky. Třešničkou programu se pak stanou živá vystoupení populárního parkouru (překonávání terénních překážek pouze za pomoci vlastního těla) v podání členů týmu Urban Sense, která doprovodí krátké prezentace dalších streetových sportů.
Od začátku září probíhají zápisy do kurzů angličtiny se Stevem - zábavná, veselá výuka, při které se děti opravdu naučí anglicky mluvit. Kroužky a kurzy Wattsenglish se konají v mateřských a základních školách po celé ČR. Učí se podle nových materiálů Wow!, které jsou plné obrázků, videoklipů a písniček. Více informací na www.wattsenglish.cz
Cvičení s opičkami neboli Monkey´s Gym - speciálně vybavená tělocvična s nářadím určeným dětem, ať už se jedná o kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky nebo horolezeckou stěnu. V hodinách nechybí hry s míčem, dovednostní aktivity, trénuje se obratnost i rychlost, hrají se sportovní hry, aby si děti pohyb skutečně oblíbily. Monkey´s Gym pořádá otevřené hodiny, na které se nemusíte registrovat, 5. září se můžete přijít podívat na ukázkovou hodinu (Monkey´s Gym, U Jezera 34, Praha 5).