Dítě přitom zpravidla kopíruje stravovací návyky, které mu ukazují dospělí v jeho okolí, ať již jde o rodiče nebo školy. Kombinace nevhodného jídla a nízké pohybové aktivity vede k nárůstu dětské obezity a rozvoji dalších civilizačních onemocnění. Což potvrzují i statistiky, které jasně říkají, že každé páté dítě v Česku má nakročeno k obezitě, přičemž velký nárůst byl zaznamenán především mezi dospívajícími.

Proto vznikl projekt Zdravá strava do škol, jehož cílem je zařadit zdravé potraviny a pokrmy do školních jídelen, kantýn a bufetů a trvale tak změnit stravovací návyky dětí. Do projektu jsou zařazeny nejen děti, školní jídelny, ale i rodiče, školy a dokonce celá města.

Certifikovaní výživoví poradci dělají ve školách přednášky zábavnou formou na téma zdravé výživy a stravování, a zároveň působí jako konzultanti pro děti i jejich rodiče. Smyslem celého programu pak je i aktivní zapojení žáků do procesu přípravy svačin a pokrmů, které jsou poté zařazeny do nabídky kantýny či školních jídelen.

Děti pak na spoustu věcí pohlížejí jinak a samy od sebe vyhledávají zdravější stravování a jídelny získávají přístup k vyzkoušeným chutným receptům, které mohou zařadit do svých jídelních lístků.

Více informací na  www.zdravastravadoskol.cz.