„Velký přírůstek hmotnosti negativně ovlivňuje zdraví matky po řadu let – byl prokázán vztah ke zvýšenému krevnímu tlaku i 16 let po porodu,” upozorňuje MUDr. Petr Sucharda, CSc., z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Rizika obezity se ale netýkají jen žen, ohroženi jsou i potomci. V rozsáhlé studii 91 045 potomků 42 133 matek, které porodily dvě a více dětí, byl prokázán vztah mezi nárůstem hmotnosti během těhotenství a zvýšeným BMI potomků.

Maminky by tak měly myslet nejen na sebe, ale také na budoucnost svých dětí a držet se rad lékařů.

Hladovění matek je také rizikové

Stejně jako přejídání v těhotenství může ovlivňovat obezitu u potomků i hladovění matek (nízké přírůstky při nízkém BMI), poruchy krevního zásobení plodu a kouření (v těhotenství, před ním i po něm).

„Riziko obezity je u potomků kuřaček až dvojnásobné, mají také větší pravděpodobnost abdominální (břišní) obezity,“ varuje Sucharda a dodává: „V průběhu těhotenství totiž dochází k modifikaci fungování genů dítěte – je-li prostředí v děloze nepříznivé, předpokládá se nepříznivé prostředí i po narození. Realita bývá obvykle jiná, nicméně geny už fungují jinak.“