Potíže s koktavostí mohou mít až čtyři procenta dětí a mladých lidí, u dospělých se vyzráním nervové soustavy počet snižuje na zhruba jedno až dvě procenta v populaci.

"Koktavost se obvykle projeví kolem třetího roku věku. Může to být náhle, například po nějaké události, nebo i plíživě. Potíže se potom mohou vracet či zhoršovat každé tři roky až do dospělosti," vysvětluje Kejklíčková a dodává:

„Pro tělo jsou vady řeči obrovskou zátěží a je tak velmi důležité je včas řešit a vyhledat odborníka," upozorňuje logopedka Ilona Kejklíčková.

Nejde jen o psychický problém, ale čím více se lidé při komunikaci namáhají a neustále zatěžují určité svaly, tím nižší mají tito jedinci krevní tlak a hladinu cholesterolu než ostatní.

Při koktání je podle specialistů důležité, aby dítě mělo klidový režim a cítilo se co nejméně stresovaně. Na léčbě spolupracují logopedové, neurologové, foniatři, internisté a další odborníci. "Důležitá je také rehabilitace, která pomůže uvolnit přetížené svaly," podotkla Kejklíčková. Odbornou péčí je pak možné koktavost částečně vykompenzovat.