Tato nabídka se vztahuje i na rodiče, kteří už za tábor zaplatili kdykoli od začátku letošního roku. Pojišťovna tím chce podpořit děti v dodržování zdravého životního stylu. K němu pohyb neodmyslitelně patří.

VZP si na téma děti a sport nechala udělat průzkum, ze kterého vyplynulo, že více než polovina (57 %) dětí se sportu věnuje alespoň třikrát týdně. Oproti tomu jen 14 % dětí nesportuje vůbec, nebo jen na hodinách tělesné výchovy ve škole.

Tisícikorunový příspěvek má podpořit rodiče, kteří vedou své potomky k pohybu. Na peníze rodina dosáhne, pokud dítě absolvuje prázdninový letní tábor s cílenými pohybovými aktivitami, nebo příměstský letní tábor, kde děti stráví minimálně čtyři dny (nemusí být po sobě jdoucí). Příspěvek se týká dětí starších šesti let, kterým ještě nebylo patnáct.

Co je potřeba

Rodič nebo zákonný zástupce může o peníze žádat v případě, že tábor zaplatil kdykoliv od 1. ledna 2013 do 31. července 2013 a dítě se ho zúčastnilo do 31. srpna 2013. Žádost o příspěvek je možné podat do 10. září 2013 a lze ji vyřídit na kterékoliv pobočce.

Je třeba k ní přiložit originál platebního dokladu. Příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). O příspěvek v maximální výši 1 000 Kč je možno žádat jen jednou. Pojišťovna si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání finančního limitu.