Role rodiče jako vychovatele, dohlížitele, kamaráda a poradce je pro vývoj každého dítěte důležitá. Je ale třeba vědět, kdy je zásah či rada nutná, a kdy je naopak třeba dítě nechat, aby si poradilo samo.

Přehnaná organizace života a rozvoje osobnosti dítěte totiž může mít podle psychologů poměrně negativní vliv nejen na schopnost dítěte zařadit se do společnosti, ale také na jeho psychiku. Odborníci varují, že jedinci, kterým rodiče v dětství příliš organizovali život, v dospělosti mnohem hůře zvládali různé stresory a měli také mnohdy problémy s organizací vlastního života.

Danou problematikou se zabýval i americký průzkum mezi 297 studenty Univerzity Mary Washingtonové (věk 18–23 let). Odborníci chtěli vědět, jak studenti hodnotí vliv svých rodičů, především matek, na jejich vývoj, a jestli na ně takové chování v současné době ještě nějak působí.

Deprese a nesamostatnost

Výsledky jasně ukázaly, že nadměrný vliv a zásah rodičů byl u studentů provázen všeobecně větším negativismem, depresemi a také horší samostatností v období dospívání.

Jak se ukázalo z vyjádření samotných studentů, někteří rodiče jednoduše nejsou schopni akceptovat, že jejich malé dítě již vyrostlo, a tak mají i v jejich dospělosti snahu neustále je chránit a organizovat jim čas (případně za ně řešit jakékoli problémy).

"Rodiče by si měli vážně uvědomit, jak velký, i negativní, význam má jejich míchání se do života potomků. I když je to těžké, musejí se naučit nechat své děti konat podle vlastních představ, i za cenu možných chyb," uvedla pro Daily Mail Holly Schiffrinová, vedoucí studie.