Evropský projekt COPHES/DEMOCOPHES zjišťoval v 16 evropských zemích koncentraci vybraných chemických látek a jejich zplodin v tělech dětí a jejich matek. V ČR se zkoumání podrobilo 120 dětí od šesti do 11 let a jejich matek do 45 let.

"Rozdíly v koncentraci kadmia v moči mezi zúčastněnými státy Evropy jsou poměrně malé, nicméně výsledky zjištěné v Česku jsou u dětí vyšší než evropský průměr, který překročily také Slovensko, Polsko, Kypr, Švédsko, Británie a Lucembursko," uvádí studie.

U matek se hodnoty kadmia pohybují v evropském průměru. U dětí byly limity překročeny. Na zátěž kadmiem má velký vliv kouření. Ale určitou roli hrají i některé potraviny, jako jsou například brambory, mouka a moučné výrobky, jež také kadmium obsahují.

Hladiny kotininu byly podle studie u českých dětí hluboko pod hodnotou 50 mikrogramů na litr, která značí aktivní kuřáctví. Z výsledků tedy vyplývá, že žádné z dětí nepatřilo mezi aktivní kuřáky. Vyšší hladinu kotininu měly děti, které denně pobývaly v zakouřeném prostředí, oproti těm, které cigaretovému kouři nebyly vystaveny.

V ČR kouří téměř tři milióny lidí, čtvrt miliónu tvoří děti a mladí lidé do 18 let. Podle Evy Králíkové ze Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku nemá Česká republika žádný systematický program, aby děti s kouřením nezačínaly. Prevence a osvěta zůstávají podle ní na občanských sdruženích, ani školní programy nejsou dostatečné. Léčbu závislosti na tabáku zdravotní pojišťovny nehradí.