„Děti, které se s rodiči hádají a mají na vše svůj vlastní názor, odolávají skutečně tlaku vrstevníků mnohem snáze, než děti neschopné rodičovskému odporu. Drogám a alkoholu tak rychleji podléhají právě takové děti, od kterých by to jejich okolí neočekávalo," tvrdí autoři vědecké studie z University of Virginia.

Drzí teenageři jsou také vnímáni jako zdatnější vyjednávači. Při hádkách s rodiči se v podstatě učí argumentaci a také postoji rovnocenných partnerů.

„Z této studie vyplývá, že to, co probíhá v rodině, je vlastně tréninkem pro teenagery v realitě. Pokud děti poslouchají slepě rodiče, pak poslouchají slepě i ostatní. Když argumentují a diskutují, činí tak i venku. A učí se být zodpovědnými,“ dodává profesor Joseph Allen z University of Virginia.