Skauting a totalitní režimy se nikdy v lásce neměly. I když si Junák vždy zakládal na tom, že je apolitickou organizací, čekala ho během dvacátého století hned tři období zákazu činnosti, a to během druhé světové války i následné totality.

S výjimkou krátkého období obnovení činnosti v roce 1968 začal Junák znovu oficiálně fungovat až v devadesátých letech. Dnes skautu v činnosti nikdo a nic nebrání. Ale má členy? Zajímá dnešní společnost ještě služba nejvyšší pravdě a lásce, jak junáci slavnostně slibují?

Základna se ustálila

„V devadesátých letech jsme zažili nebývalý příliv členů. Skauting měl příchuť něčeho, co se dříve nesmělo, což tehdy bylo silné lákadlo,“ říká tisková mluvčí Junáka Anna Lukešová, ale dodává, že ti, kteří neměli skutečný zájem o skautskou činnost, zase odešli. Dnes má Junák 46 tisíc členů a každý rok přibývá přibližně tisíc.

FOTO: ČTK

„Vzhledem k přetlaku nabídky na mimoškolní činnost to vnímáme jako úspěch,“ tvrdí Anna Lukešová. Láska ke skautingu se často dědí. Rodiče, kteří bývali skauty, vedou k podobné činnosti i své děti. Ale co ti ostatní, kteří sami Junákem neprošli? „Řekla bych, že společným jmenovatelem pro rodiče našich dětí je, že jim není jedno, jak jejich ratolesti tráví volný čas,“ říká tisková mluvčí.

Příliv členů může mít na svědomí i ekonomická krize. Pět set až tisíc korun za roční příspěvek unese téměř každá rodina. Přitom schůzky jsou každý týden. Děti plní nejen skautské úkoly, ale hrají i hru, která se leckdy táhne celým rokem a vrcholí v létě na táboře. Proto taky nejsou letní tábory komerčně nabízené.

„Považujeme za výhodu, že se děti mezi sebou znají, že znají i svého vedoucího a on je, takže jim program může ušít na míru,“ dodává Anna Lukešová, podle níž je podstatou skautského hnutí týmová práce.

FOTO: ČTK

Možná i to je podle tiskové mluvčí další důvod, proč rodiče opět začali vodit své děti do Junáka. Individualistická společnost zaměřená na výkon příliš prostoru pro navazování přátelství neposkytuje. Dvacáté století skautingu nepřálo kvůli totalitním režimům, dvacáté první možná kvůli stylu života. Kudy se bude Junák v dalších letech ubírat?

„Samozřejmě musíme zachytit nové trendy, jinak bychom přišli o členy,“ říká Anna Lukešová s tím, že by si představitelé Junáka přáli, aby si dnešní děti při vyslovení slova skauting představili partu kluků a holek s batohy na zádech na výletě do přírody.

Nejbližší skautský oddíl najdete na: www.skaut.cz

Historie skautingu
1907 Robert Baden-Powella zakládá v Anglii skautské hnutí
1912 A. B. Svojsík vydal knihu Základy junáctví a 1. srpna uspořádal první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci
1914 založen spolek Junák – český skaut
1915 založen dívčí skauting
1939 sjednoceny skautské organizace ve svazu Junák
1940 28. října vydal K. H. Frank nařízení o rozpuštění Junáka
1945 Junák obnoven
1948–1950 postupná likvidace Junáka komunisty
1968 Junák obnoven
1969 Junák byl znovu zakázán
1989 Junák potřetí obnoven