„Není to rozvod sám, který vede k problémům u dětí. Je to rozvod související s mezirodičovským konfliktem, nedostatkem spolurodičovství, nesnesitelným domácím klimatem a podobně,“ tvrdí doktorka Priscila Cominová z Universidad del País Vasco (Univerzity baskické země).

Sama se zabývala analýzou několika stovek dětí z rozvedených rodin a srovnávala jejich psychologii s klimatem v rodině a chováním rodičů. Děti z rozvedených rodin mohou mít stejné problémy jako děti z úplných manželství. Vliv na problémy a psychiku dítěte nemá rozvod, ale chování rodičů. A to je často nevhodné i v manželství, takže i děti z manželství mohou mít problémy s chováním.

„Pokud se rodiče pozitivně adaptují na rozvod – sami podporují pozitivní náladu, spolupracují při výchově a neřeší osobní problémy před dětmi – nemá dítě nijak větší problémy s chováním než dítě sezdaných rodičů,“ tvrdí Cominová.