Tlak společnosti na dokonalé tělo zasahuje čím dál mladší dívky a odborníci skutečně bijí na poplach, protože statistiky jsou jen špičkou ledovce. Podle dětského psychiatra Malcolma Bourneho je pod odbornou léčbou jen každé páté dítě, které trpí poruchami příjmu potravy. Ostatní svou nemoc obvykle dlouhodobě úspěšně tají.

"Ukázalo se, že trvá 18 měsíců až dva a půl roku, než si svůj problém s poruchou příjmu potravy dítě vůbec uvědomí, natož než se pokusí někde vyhledat pomoc," upozorňuje Bourne a dodává: "Pracujeme pouze s dětmi do 16 let a moc dobře víme, že většina z těchto mladistvých vyhledá pomoc až v dospělosti.

Lidé a hlavně rodiče by si měli uvědomit, že dlouhodobé poruchy příjmu potravy mají nejhorší úmrtnost dětí v oblasti duševního zdraví. Asi 5 % z nich zemře. Lidé totiž mohou být velmi rezistentní k léčbě těchto poruch.

Průzkum ve východním Lancashiru prokázal, že od roku 2007 bylo léčeno 125 dětí do 16 let věku na poruchy příjmu potravy. 109 dětí bylo ve věku 12-16 let. Většina ze zbylých byla mladší 10 let, včetně tříleté holčičky, která absolvovala léčbu na začátku roku 2011.

Z jiného průzkumu bylo zjištěno, že v Británii od roku 2009 bylo do 35 nemocnic přijato 600 dětí do 13 let věku, které trpěly poruchou příjmu potravy. Z tohoto počtu bylo 197 dětí ve věku 5-9 let a 400 dětí ve věku 10-12 let. A přesto nejde o konečná čísla, jelikož některé nemocnice nebyly ochotny zveřejnit své statistiky.

"Většina dětí trpících poruchami příjmu potravy má zkreslený obraz vlastního těla. Přestože jsou jejich těla velmi štíhlá až kostnatá, připadají si tlustě. Rozhodně nelze tyto poruchy bagatelizovat. Jde o skutečně závažné onemocnění," dodává pro Daily Mail doktor Bourne.