Hlavní problém dětí narozených v letních měsících je podle odborníků ten, že bývají ve třídě mnohdy nejmladší (pokud nemají odklad) a během celého roku se tak snaží držet krok s o několik měsíců staršími spolužáky.

I přes veškerou pomoc rodičů je podle vědců rozdíl v dosaženém vzdělání mezi dětmi, které se narodily v srpnu a těmi, které se narodily až v září. Srpnové děti častěji inklinují k více odborným specifikacím na běžných školách, zatímco děti narozené v září studují až pětkrát častěji na prestižních univerzitách.

Studie zároveň odhalila i zajímavý fakt, do jaké míry datum narození ovlivňuje u člověka vnímání sebe sama, jeho sociální či emocionální vývoj, a také předpoklad, zda se někdy stanou obětí šikany.

V návaznosti na tato zjištění odborníci upozorňují, že by nebylo na škodu, kdyby rodiče v létě narozených dětí více dbali na to, kdy přesně dají své dítě do školy a zapojí ho tak do vzdělávacího systému spolu se staršími dětmi.

Mladší dětí bývají ve škole více nešťastné

"Z naší zprávy vcelku jasně vyplývá, že měsíc narození výrazně souvisí s úrovní dosaženého vzdělání. Zároveň jsme zjistili, že letní děti si také mnohem častěji stěžují na to, že jsou ve škole nešťastné, na rozdíl od dětí podzimních, u kterých takové znatelné problémy nebyly zjištěny," uvedla Ellen Greavesová, autorka studie.

Děti narozené v létě (srpen) jsou oproti podzimním (září) vrstevníkům horší/lepší v:
Dosahují horších výsledků v porovnávacích testech.
Ve věku 16 let častěji inklinují k odbornějšímu studiu na běžných vysokých školách.
Mají o 20 procent nižší pravděpodobnost, že budou ve věku 19 let studovat na nějaké prestižní univerzitě.
Učitelé považují letní děti ve věku sedmi let v porovnání s ostatními vrstevníky za horší ve čtení či počtech.
Je u nich více pravděpodobné, že dosáhnou nižšího sociálního či emocionálního vývoje.
Až třikrát častěji uvádějí, že jsou ve škole nešťastné, nebo jsou obětmi šikanování.

Jak vědci uvedli, s postupným stárnutím dětí se snižuje rozsah jejich nedostatků ve výkonnosti.