Pobyt venku prospívá nejen dětské fyzičce, ale i zraku. Podle vědců, kteří podrobně zkoumali osm předchozích podobných studií na toto téma, každá hodina strávená ve venkovním prostředí redukuje riziko vzniku krátkozrakosti (zhoršená rozeznatelnost či viditelnost vzdálených předmětů) o 2 procenta, citoval server BBC výsledky výzkumu.

Podle nich může hrát důležitou roli nejen samotné vystavení dětí přirozenému světlu, ale i cílený či automatický pohled na vzdálené objekty v jejich okolí.

Budou děti "technické doby" krátkozraké?

Odborníci prezentovali svou studii, které se zúčastnilo více jak 10 000 dětí, na výročním setkání Americké oftalmologické akademie na Floridě.

"Zajímavým aspektem bylo zjištění, že děti, u nichž byla zjištěna krátkozrakost, trávily venku v průměru o 4 hodiny za týden méně, než děti bez vad zraku," citoval jeden z výsledků doktor Justin Sherwin, který vedl hlavní tým. Proč tomu tak je se zatím přesně nepodařilo určit.

Vědci také od výsledků očekávali, že děti pobývající většinu času venku automaticky méně čtou, studují nebo hrají počítačové hry. Takové náznaky byly ale zjištěny pouze u šesti z osmi předchozích studií, a to ještě v mnohem menším měřítku, než se očekávalo.

Výhody i rizika venkovních aktivit

"Hlavními výhodami pohybové venkovní aktivity je nejen už výše zmiňovaná fyzička a kondice dětí, ale i ochrana před cukrovkou, osteoporózou nebo nedostatkem vitamínu D. Na druhou stranu je ale potřeba dbát na nadměrné vystavování především přímému slunci, kdy hrozí zvýšené riziko rakoviny kůže, šedého zákalu či dalších zdravotních rizik," upřesnil doktor Sherwin.

"Děti se běžně rodí dalekozraké. S postupem času, jak rostou, tak se jejich stav usměrňuje, a v období zastavení růstu by už jejich zrak měl být v normě a perfektní. Pokud se ale tak při narození nestane, je v období ukončení růstu "normální" zraková hranice překročena a takové děti jsou pak často krátkozraké. To vše se odehrává kolem nástupu puberty," vysvětluje optometrická poradkyně doktorka Susan Blakeneyová.

"Na krátkozrakost má ovšem vliv celá řada dalších faktorů, otázkou je, které z nich jsou nejvíce klíčové," dodává.

Ve Velké Británii a Spojených státech je u dětí výskyt krátkozrakosti mnohem častější, než tomu bylo před třiceti či čtyřiceti lety. V některých částech Asie trpí krátkozrakostí až 80 % populace.