Podle výzkumu tedy otcové starší čtyřiceti let ve srovnání s mladšími muži plodí častěji děti s horšími intelektovými vlastnostmi. Studie je další z těch, které dokazují, že čekání na rodičovství do vyššího věku je z biologického hlediska nevýhodné.

Chromozomální abnormality jsou způsobeny amplifikací genu. To je proces, při němž se výrazně zvyšuje počet opakování jistých genů či sekvencí DNA v genomu (genom je veškerá genetická informace uložená v DNA). Různými procesy dochází k abnormalitám, které mohou být dědičné, či úplně nové. Ty mohou být také příčinou řady známých i vzácnějších chorob.

Američtí genetici zjistili, že snížená inteligence u dětí je ovlivněna genetickými vadami zděděnými od otce. A čím byl otec starší, tím byla míra vad vyšší a častěji měl pak potomek nižší IQ či byl jinak intelektově postižen.

„Ve shrnutí lze říci, že tato data poskytují první přesvědčivé důkazy, že amplifikace genů související s postižením intelektu mají původ dědičný ze strany otce,“ tvrdí autoři studie.