Než začnete toto tvrzení odsuzovat jako naprosto nesmyslné, zkuste se sami zamyslet. Máte sourozence? Pak možná i vy jste si v době svého dětství prošli situacemi, kdy bylo vašemu staršímu nebo naopak mladšímu sourozenci ve stejné situaci dovoleno něco, co vám by nikdy neprošlo. I to může být jedním z projevů, že rodiče upřednostňují, nebo chcete-li zvýhodňují určitého potomka před ostatními, ačkoli mají všechny své děti stejně rádi, vysvětluje server Healthland.

Pravidla, podle kterých rodiče "volí" své nejoblíbenější dítě (oblíbené, neplést v žádném případě s "více milované"), nejsou specificky striktně daná. Někdy je to nestarší dítě, jindy naopak to nejmladší. V jiných rodinách může být naopak nejoblíbenějším dětským členem nejsilnější, nebo naopak nejcitlivější jedinec.

Podle anonymního průzkumu přiznalo 70 % otců a 65 % matek mnohem vřelejší vztah k jednomu ze svých dětí. U otců to nejčastěji bývá nejmladší dcera, u matek naopak často vedou nejstarší synové.

Zvýhodňování určitých jedinců máme v genech

Základy potíží s upřednostňováním či zvýhodňováním máme podle odborníků prokazatelně zakořeněné v genetickém materiálu.

Z hlediska evolučního vývoje našeho druhu je rodina a potomstvo způsobem, jak co nejvíce našich genů odkázat dalším generacím. Lidský mozek už tak byl odpradávna specifikován tak, že automaticky sází více na potomky, kteří mají největší šanci na budoucí reprodukci.

Při "volbě" nejoblíbenějšího potomka hraje význam řada specifik. U někoho je to vzhled, pro někoho je významnější vzdělání a znalosti dítěte, jiný sází na pořadí narození. Jakmile rodič takovou volbu jednou udělá, začne tomuto dítěti specificky a často zcela automaticky věnovat větší pozornost nebo ho odměňuje více než ostatní, a to i když si to často vůbec neuvědomuje.

Roli v rodinných vztazích ale hrají ještě další aspekty, které nás jednak odlišují od zvířat, a jednak činí naše "preferenční vybírání" méně okatým: je to láska, soucit, věrnost, radost i smutek a mnoho dalších.