Je samozřejmě velký rozdíl, zda maminka do školy chystá prvňáčka či starší dítě, protože velmi důležitou roli hraje samostatnost dětí, která může maminkám v mnohém pomoci. Ovšem v určitých ohledech může být i středoškolák velmi nesamostatný, což potvrzuje i průzkum agentury STEN/MARK, ve kterém se přiznala až třetina maminek k tomu, že si neví rady, jak své dítě přimět k samostatnosti.

Psycholožka Marta Bučková takovým rodičům radí: „Nepřihlížejte bezmocně, jak se na vás nároky potomků a učitelů valí jako velká voda. Snažte se dítě již od nejútlejšího věku zapojovat do všech každodenních činností – od přípravy snídaně, svačiny, výběru oblečení. Učte jej přemýšlet jako samostatnou jednotku. Pomůžete mu tím rychleji pochopit chod věcí.“

I prvňáček si zvládne připravit snídani

Již během první třídy je dobré upevnit návyk, že domov je nejlepší opouštět "připraven", k čemuž kručení v žaludku určitě nepřispívá. První jídlo dne se tak může stát krůčkem k samostatnosti.

Příprava pokrmu, samotné snídání a následný úklid nádobí ze stolu dítě učí, že jídlo je důležité, ale vyžaduje čas. „Maminky se často diví, když nacházejí nesnědené svačiny v aktovkách. To je důsledek toho, že dítě získává již z domova pocit, že na nic není čas. Ráno jej spěchající máma vyšoupne ze dveří, ve škole nestihne posvačit a nakonec jí až oběd,“ upozorňuje psycholožka.

Pokud dítě pochopí, že dobře zvládnuté ranní povinnosti, včetně snídaně, mu přinesou klidnější pocit a vyšší sebevědomí, začne je vnímat jako přirozenou součást dne. Postupem času jej můžete začít zapojovat do plánování náročnějších činností.

Rodiče musí jít příkladem

Pokud rodiče doma nesnídají, pak těžko donutí k snídani své potomky. Bohužel v dnešní uspěchané době, je společná snídaně skutečně vzácností. Mnozí rodiče snídají až v zaměstnání, jiní nesnídají vůbec.

Děti se ale nejvíce učí příkladem. Když vidí rodiče snídat, rychleji a hlavně komplexněji pochopí, proč je to důležité. „Myslím, že je lepší, když maminka snídá s dítětem. Nabízí mu tím společnost a vnáší do věcí klid. Když jen okolo něj krouží, dělá něco jiného nebo netrpělivě čeká, aby mu mohla sebrat talíř, jen sebe a jej stresuje,“ radí Marta Bučková.

Podle ní mnoho dětí sice ví, že se má najíst a napít, ale „jaksi jim nezbývá čas“. Často si tyto vzorce přinášejí z rodiny, kde nikdy nevidí dospělé skutečně jíst to, co si uvařili.

Moderní formy snídaní umožňují i malým dětem, aby si je připravily zcela samy. Nasypat snídaňové cereálie do misky a zalít je mlékem je velmi snadné a zvládnou to i prvňáčci.

„Příprava snídaně je jednoduchá, berte ji jako začátek „kurzu vaření“. Každý rodič chce naučit své dítě, aby se o sebe umělo postarat. Z mé praxe mohu říct, že ti, kteří si dokážou sami připravit jídlo a nepovažují to za zbytečný čas, bývají nejen sebevědomější, ale mohou také ostatním okolo nabídnout jistou dávku inspirace. Jídlo přece jen hraje v životě člověka velmi významnou roli. Proto je skutečně dobré nechat dítě, aby se podílelo na přípravě jídla společně s vámi,“ dodává psycholožka.

Jak zvládnout školní rok dětí bez stresu podle psycholožky Marty Boučkové
Velké kouzlo je v přípravě – tzn. najít si na ni čas! Věřte, vyplatí se to. Je-li doma prvňáček, znamená to velkou změnu pro všechny. Začíná praktická výuka samostatnosti, kterou okamžitě následuje zkouška nemilosrdně odhalující, jak se právě proběhlá či probíhající výuka daří.
Jako si dítě připravuje aktovku do školy na výuku, nechte jej podílet se i na přípravě oblečení a samozřejmě jídla (snídaně i svačiny).
Zvažte i možnost dvojí formy snídaně během soboty a neděle. Například v sobotu se o jídlo postará více samostatně dítě a v neděli maminka nebo tatínek. Vhodná je také kombinace přípravy snídaně s rodičem, se kterým během týdne školák nesnídá. Vhodnou variantou je rovněž velká rodinná snídaně. Zkrátka dejte snídani důležitost v každodenním životě rodiny. Není to „jen snídaně“.
Nesnažte se být dokonalí v každém ohledu, ale stanovte si požadavky, od nichž nikdy neustoupíte. Například úklid nádobí po jídle. Zároveň dejte dítěti pocit samostatnosti, samo by si mělo určit, v jakém sledu úkoly bude plnit.
Dejte dítěti pocit svobody a samostatnosti. Nechte jej občas obléci se podle jeho představ nebo připravit si snídani dle jeho gusta. Možná se vám jeho představa nebude líbit, ale uděláte mu tím velkou radost.
Snažte se zorganizovat si ráno tak, abyste se vy i vaše ratolest v klidu připravili a zároveň si našli chvilku si popovídat. Dítě občas potřebuje povzbudit před náročným dnem ve škole.
Volte časově nenáročnou a na přípravu snadnou formu snídaně, kterou si děti zvládnou připravit samy bez vaší pomoci.