Jednoduché testy DNA objeví, zda má dítě nadání pro hudbu, kreslení či spíše sport, a rodiče ho tak snáze dokážou nasměrovat.

"Genoskop je analýza zaměřená na více než 10 variabilních oblastí v DNA. Jejím prostřednictvím jsme schopni určit fyzickou zdatnost, barvu očí, dispozice pro absolutní hudební sluch nebo sklon k závislostem,“ říká RNDr. Marek Minárik, PhD., generální ředitel společnosti Genomac a dodává:  „Talent by se měl rozvíjet od útlého dětství, aby byl patřičně zužitkován. Pokud rodiče nechají provést genetickou analýzu dítěte, tak se mohou vyvarovat výběru nevhodného koníčku, který by mohl vést ke zklamání obou stran."

Při volbě dětských koníčků hraje roli několik aspektů: vliv rodiny, rodinné vzory, je-li rodina aktivní, co se dítěti líbí, co ho zaujme. Je důležité dávat dítěti již od batolecího věku řadu podnětů, možnost výběru, nezaměřovat ho pouze na jednu činnost. Jedině tak se pozná, co dítě zaujme a zároveň v čem i vynikne.

Koníčky musí děti uspokojovat a bavit

"Cílem při výběru koníčků by mělo být, aby dítě zažilo pocit uspokojení a činnost ho bavila. Rodič by se měl rozhodovat vždy podle zájmu dítěte a nikdy podle svých vlastních očekávání. Nikde není dáno, že rodiče vrcholoví sportovci musí mít dítě s talentem na sport. Může to být například hudba," radí Mgr. Michaela Stehlíková, dětská psycholožka a speciální pedagog.

Velkým pozitivem kroužku je zdravé trávení volného času dětí, vliv na rozvoj osobnosti a utváření sociálního rozvoje dítěte. Již v dětství se formují sociální role dětí v otázkách, Kdo jsem, Co mám rád a Co umím? Negativem při výběru kroužků je pak přetěžování dětí nebo výběr naprosto nevhodného kroužku. "Velké riziko hrozí dětem citlivým na neúspěch nebo těm s nadměrnou touhou zavděčit se rodičům. Může dojít až k frustracím dítěte, a to především proto, že takové dítě se z dané činnosti nikdy nebude radovat a nebude se cítit ani úspěšné,“ dodává Michaela Stehlíková.