Údaje o vzrůstajícím počtu obézních dětí v Česku by se daly označit jako alarmující.  Téměř pětina dotázaných rodičů (17 %) s jedním či více dětmi do 18 let s jistotou uvádí, že má jejich potomek problémy s váhou. S tím přímo souvisí vcelku zarážející fakt, že téměř polovina rodičů (48,7 %) i přes tyto alarmující údaje nejde svým dětem ve zdravém životním stylu příkladem.

Více jak čtvrtina (26,6 %) dotázaných rodičů se pak obává, že současná tělesná hmotnost jejich dítěte je na hranici nadváhy, a je s tím tedy nutné něco dělat.

Některé děti (14,9 %) už pak byly kvůli svému stavu nuceny navštívit lékaře. Hlavními důvody byly především deprese, nízké sebevědomí nebo psychické potíže, které celkově trápí 32,6 % dětí s nadváhou či obezitou.

Lenost na prvním místě

Při zjištění, co je hlavními důvody zvyšujícího se počtu obézních dětí, první místo s přehledem obsadila lenost (23,3 %). Mnohé děti jednoduše nechtějí nic dělat, nemají žádné kroužky a volný čas tráví u televize nebo počítače. Za leností se umístil druhý rozšířený nešvar, kterým je přejídání (21,3 %). Teprve s velkým odstupem se umístily genetické dispozice (16,7 %) nebo celkově špatný životní styl celé rodiny (8,7 %).

S názorem odborníků, že české děti zasáhla vlna obezity, souhlasí 77,9 % rodičů. Dostatečnou informovanost, jak s obezitou bojovat, pak uvádí 82,2 % rodičů.

Přesto se ale i přes tyto údaje najdou tací, kteří o problémech svého dítěte vědí, ale celou věc ignorují. Celá šestina rodičů pak zdravý životní styl u svých potomků jednoduše neprosazuje a nelpí na něm.

Internetový průzkum na téma dětské obezity proběhl ve dnech 22. - 31. července 2011 a zúčastnilo se ho 11 370 uživatelů.