Je těžké jí to ale rozumně vysvětlit, když kolem sebe vidí spoustu i mladších dětí, které mobil mají. Já si jen kladu otázku, na co? A kdy je tedy vhodná doba pořídit vlastnímu potomkovi mobilní telefon?

Nějaká vhodná věková hranice pro pořízení mobilu neexistuje. Záleží to jen na nás - rodičích. Psychologové doporučují dětem mobily neupírat, ale zajistit jim jen základní funkce a vysvětlit jim, že např. volání nad rámec vámi stanoveného kreditu si budou platit z vlastní kapsy.

Už jsem poslední ve třídě, kdo nemá mobil...

I tak si ale myslím, že dítě, které do školy chodí v doprovodu rodičů a po škole a družině si je opět rodič vyzvedne, mobil nepotřebují. Přesto už v loňském roce asi třetina rodičů kupovala mobilní telefon žákům první třídy. A prodejci jdou ještě dál. Někteří nabízejí vyloženě dětské telefony, které jsou podle reklamních sloganů vhodné už pro čtyřleté caparty.

Podle červnového průzkumu Národního institutu dětí a mládeže MŠMT vlastní mobil více než tři čtvrtiny dětí. Je to asi i proto, že mnoho z rodičů podlehne jemnému nátlaku potomka, který tvrdí, že on už je tím posledním, kdo ve třídě nemá mobil.

To však opravdu není důvod k pořízení mobilního aparátu. Tím je ale asi doba, kdy se náš potomek začíná s naší pomocí osamostatňovat. Začíná chodit do školy i ze školy sám a bez našeho doprovodu navštěvuje zájmové kroužky, nebo chodí sám ven. Pak je jistě vhodné mobil pořídit. Ale zároveň si stanovit jasná pravidla jeho používání.