Katalog sestavila jedna spermabanka v Londýně pro neplodné ženy a heterosexuální a lesbické páry. Obsahuje u každého dárce důvod, proč sperma daruje, a krátký popis toho, jaký je.

Tak je například u jednoho z dárců popis: jemná mluva, introspektivní, hloubavý, elegantní a zastánce uvolněného stylu. U dalšího naopak stojí: velmi individualistický, nepředvídatelný a umělecký typ. Má unikátní image rockové hvězdy, pokud jde o vzhled, ne však takový životní styl. Je stydlivý, ale rozpovídá se o věcech, které ho zajímají (hudba, umění či fotografování).

Výběr on-line

Informace o dárcích si mohou klientky spermabanky pročítat on-line v klidu svého domova. Stejně mohou provést i konečný výběr budoucího otce svého dítěte.

Podle britských zákonů kliniky nesmí poskytovat žádné informace, které by vedly k identifikaci dárce spermatu, a tak většina nabízí jen seznam základních fyzikálních vlastností. Některé dávají navíc povolání a záliby.

Počet dárců spermatu v Británii stoupá navzdory tomu, že byl před šesti lety přijat zákon o tom, že dítě má právo znát svého biologického rodiče. Průzkum London Sperm Bank odhalil, že většina dárců si tuto možnost uvědomuje a daruje sperma z převážně altruistických důvodů. Za dárcovství jim nepřísluší odměna, jen částka nahrazující ušlý zisk v práci.