Z výsledků studie uvedené společnosti vyplynulo, že loni nadváhou trpělo 7,4 procenta dětí a obezitou 7,5 půl procenta školáků ve věku sedm až 10 let. To je o téměř dvě procenta víc než v roce 2007. Ve věkové kategorii 10 až 14 let trpí nadváhou 6,2 procenta a obezitou 6 procent dětí.

„Dětská obezita přechází do obezity dospělých a výrazným způsobem ovlivňuje lidské zdraví,“ soudí Tláskal. Je přímo úměrná s nezdravým životním stylem. Už v dětství si tak děti „zadělávají“ na choroby, které je v dospělosti postihnou, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka a další.

Že české děti nejen nezdravě jedí, ale víc kouří a pijí alkohol, doložila doktorka Jarmila Rážová z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Uvedla, že mezi roky 2006 až 2010 stoupl počet denních kuřáků ve věku 15 let z 16,3 na 17,9 procenta. Z alkoholických nápojů mají děti nejčastěji zkušenosti s pivem. V uvedeném období vzrostl počet patnáctiletých, kteří uvedli, že byli opakovaně opilí. U chlapců byl nárůst ze 37 na 46 procent, děvčat z 30 na 40 procent. Marihuanu užívá téměř 22 procent patnáctiletých.

„Tyto výsledky by nás měly burcovat více se starat o zdravý životní styl dětí. Ten začíná v rodině a musí pokračovat i ve škole a společnosti,“ primář Tláskal.