Pokud dítě navštěvuje zájmový kroužek či sportovní oddíl, je problém s prázdninami z velké části vyřešen. Téměř všechny kroužky pořádají prázdninové pobyty nebo soustředění.

Možnost přihlásit dítě na tábor však mají i rodiče, jejichž potomci se nikde nesdružují. Možností je celá řada. Vybírat můžete z táborů bez speciální náplně i těch netradičních.

Tábory pro rodiče s dětmi

Tábory, kam jeden nebo oba rodiče doprovázejí dítě, se budou zřejmě týkat těch mladších. Mohou být šancí, jak dítě s táborem seznámit a zjistit, zda by už bylo zralé na to, aby příště jelo samo. Rodiče se mohou připraveného programu zúčastnit spolu se svými dětmi, nebo je předat pedagogům a strávit volný čas podle svých představ. Dítě bydlí společně s rodiči, netrpí tedy odloučením, jako kdyby bylo na táboře samo. Vaření bývá většinou formou plné penze.

Příměstská varianta

Ideální nabídka, pokud jsou děti nuceny strávit pár dní ve městě, zatímco vy pracujete. Výhodou je, že děti spí doma a ceny nejsou vysoké. Jejich výše se odvíjí od toho, jestli je v nabídce i stravování, což nebývá samozřejmostí. To je možná jedna z mála nevýhod. Dítěti musíte připravit jídlo na celý den a zajistit, aby je nesnědlo během dopoledne a odpoledne netrpělo hlady.

Na webových stránkách organizací, které tábory pořádají, najdete seznam sběrných míst, kam dítě obvykle ráno mezi sedmou a půl osmou přivezete a odpoledne mezi sedmnáctou a půl šestou si pro ně na stejné místo zase přijedete. Nabídka aktivit je bohatá, dítě si může vyzkoušet i činnost, kterou chce zkusit, ale není si jisto, že by ho bavila třeba celý týden. Patří sem výtvarné, sportovní, přírodovědné, dramatické, technicko-umělecké, jazykové zaměření a mnoho dalších. Příměstské tábory pořádá například Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, který jich má pro letošní prázdniny nachystaných 29. Jeden den pobytu vyjde na 150 korun s výjimkou příměstského jezdeckého tábora, kde je cena 450 Kč/den.

V nabídce letních táborů se objevují i speciální akce.

Speciální tábory

Pro odvážné děti staršího školního věku se jako skvělá nabídka jeví outdoor záchranářský tábor, který organizuje Dům dětí a mládeže Praha. Během desetidenního turnusu čeká účastníky horský přechod a adrenalinový výstup na Sněžku s bivakem a přivítáním východu slunce. „Bivakujeme ve stanech v přírodě,“ vysvětluje organizátor tábora Lukáš Šulc, „kolem druhé v noci se vydáme na Sněžku a přivítáme východ slunce.“ Tři dny pak děti budou lézt pod vedením zkušených skalních záchranářů v oblasti Teplických skal. Chybět nebudou ani závody na Kobří stěně a lezení na Ptačím vrchu v hlubokých hvozdech krkonošských lesů, odkud se děti budou dostávat pomocí GPS a geocachingu (hra na rozhraní sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache).

Co se stane, pokud se dítě přecení, vydá se na tábor, o němž se rodiče domnívali, že je bude bavit, ale opak je pravdou? „V tom případě informujeme rodiče, aby si pro dítě přijeli,“ říká organizátor tábora Lukáš Šulc. „S rodiči jsme v kontaktu. Nevezmeme děti, o nichž nic nevíme, hned na skálu. Nejprve si lezení trénují v táboře na lezecké stěně, pak chodíme na cvičnou stěnu do přírody a teprve poté, kdy víme, že to děti zvládnou, se vydáme do terénu,“ pokračuje s tím, že tábor není jen o lezení po skalách. Chodí se v doprovodu členů horské služby do přírody, takže se děti dostanou do míst, kam by se jinak nepodívaly. Organizátoři spolupracují s meteorologickou stanicí, překvapit by je nemělo tedy ani počasí.

Cena za podobný typ tábora se pohybuje kolem 4000 Kč. Více o táboře na www.ddmpraha.cz.

Křesťanské sdružení mladých lidí pořádá pro členy i nečleny letní tábory s nejrůznějšími aktivitami, například sportovní, výtvarné, hudební, skautské a další.

Oblíbené jsou i zahraniční letní tábory u moře, jejich nejčastější lokalitou jsou Španělsko, ItálieChorvatsko.

JAK VYBRAT SPRÁVNĚ
Tábor ideálně vybírejte podle doporučení známých.
Zjistěte si, kdo tábor organizuje.
Informujte se, zda má hlavní vedoucí školení doporučená ministerstvem školství.
Zkušený a pedagogicky vyškolený vedoucí umí program plánovaný pro konkrétní turnus vysvětlit. Pokud příliš improvizuje nebo je vašimi dotazy zaskočen, je na místě zvýšená opatrnost.
Znát by měl i legislativu, tedy práva a povinnosti zřizovatele, svá i rodičů.
Nejpozději při odjezdu si osobně promluvte s vedoucím, který bude mít na starost vaše dítě.
Zjistěte si přesnou adresu tábora a jeďte se na místo podívat (nejlépe ještě před zaplacením).
Posílá-li dítě z tábora rozporuplné informace, zjistěte skutečnost, raději osobně, v krajním případě dotazem u vedoucích. Ochota či neochota odpovídat napoví.
PECIVÁLA NA PUŤÁK NEPOSÍLEJTE
Programovou náplň volte s ohledem na své dítě. Je chybou poslat dítě na tábor do hlubokého lesa s indiánskou táborovou hrou, je-li orientováno spíše městsky. Stejně tak je špatně poslat úzkostné dítě na tábor, kde jsou avizované noční bojové hry pro odvážné nebo noční hlídky. Neposílejte na putovní tábor dítě, které má odpor k pohybu, jen proto, že se domníváte, že pohyb mu prospívá víc než neustálé vysedávání u počítače.
PO NÁVRATU
Najděte si čas na popovídání, pokud dítě zmíní negativní zkušenosti, proberte je, abyste zjistili, zda dítě nebylo ještě na odloučení zralé, nebo byla chyba ve výběru.
Změní-li se nápadně jeho chování, nechce mluvit o programu, kamarádech, vedoucích nebo jeví známky fyzických trestů, pokuste se zkontaktovat s ostatními rodiči a zjistěte, jak tábor hodnotí jiné děti.
Informace nejen o tom, jak se orientovat v nabídce táborů, ale i jak se pozná kvalitní vedoucí a jak probíhá příprava tábora, najdete na: www.dobrytabor.cz

Psycholožka Markéta Kavale radí:

 

Je dobré posílat na tábor dítě předškolního věku?

Pokud takto malé dítě jede s někým, na koho je zvyklé (rodič, teta), pak to nevadí. Někdy může onou blízkou osobou být i starší sourozenec. Jenže málo starších dětí má v sobě zakódován opatrovnický cit a péče o mladšího bratra či sestru je spíš obtěžuje. Ideální akcí pro takto malé děti jsou spíš tábory, které organizují maminky pro své děti. Vyjedou někam na chatu, vytvoří pro ně téměř táborový program, ale děti se necítí odtržené od rodiny. Každé z nich tam má svého dospělého – mámu, tátu, babičku, tetu… Od vedoucích letních táborů jsem slyšela, že děti, které ještě do školy nechodí, tábory vesměs moc dobře nezvládají, že se jim stýská.

Na jak dlouho je vhodné pěti - až šestileté dítě vyslat, aby se mu nestýskalo?

Pro mě je mezním obdobím týden, čtrnáct dní je už pro takto malé dítě nekonečně dlouhá doba. Nepleťme si letní tábor se školkou v přírodě, kam dítě jede s dětmi, které zná, a s paní učitelkou, na niž je zvyklé.

Nepomůže, když za ním budu každý víkend jezdit?

Letní tábor je o tom, že si chce dítě dokázat, že už dokáže být na chvíli bez mámy a bez táty. Že už může být na chvíli odloučené od rodičů. Podle mého názoru na letní tábor rodiče nepatří, vstupují do jiného režimu a působí jako rušivý element. V důsledku jsou návštěvy rodičů stresující nejen pro samotné dítě v okamžiku, kdy rodiče odjíždějí, ale i pro děti, za nimiž nikdo nepřijede.

Co se týče příměstských táborů, není to jen lepší družina? Děti i vedoucí se tam střídají, děti si nestačí vytvořit sociální vazby, jako je tomu u letních táborů?

Příměstské tábory nejsou podle mého názoru alternativou k letním táborům. Od nich očekáváme něco jiného a sama za sebe musím říci, že jako matka bez babiček jsem z jejich zavedení nadšená. Tam nejde o to, že se dítě trénuje v samostatnosti, ale o to, že každý den prožije jiné dobrodružství a odpoledne se pak vrací domů. Může rodičům bezprostředně vyprávět o všem, co prožilo. Dle mého jsou příměstské tábory skvělý nápad.