Sdružení má především pomáhat s lepší vymahatelnosti práv dětí a obou rodičů, která jsou dána stávající legislativou České republiky.

„V současné době velmi často nedochází k naplňování práv dětí, samoživitelek, samoživitelů, ani druhého rodiče. Kvůli dlouholetému nezájmu všech vlád, státních orgánů a institucí o systematické řešení, dochází k tomu, že se neúplné rodiny propadají do chudoby, která jim neumožňuje důstojný a spokojený život,“ vysvětluje Lucie Asenová, zakladatelka tohoto sdružení.

V ČR žije v současné době na 560 000 neúplných rodin, z nichž téměř polovina žije pod hranicí chudoby. Průměrná výše zákonné vyživovací povinnosti (alimentů) v roce 2010 činila 1 600 korun měsíčně na dítě a měsíc, což nepokrývá ani třetinu nákladů na nezaopatřené dítě, stanovených Českým statistickým úřadem. Nehrazení zákonné vyživovací povinnosti je v České republice třetím nejčastějším trestním činem. Ročně je podáno na 10 000 žalob pro nehrazení výživného druhým rodičem, tzv. povinným.

Změna legislativy

Sdružení též usiluje o změnu a úpravu stávajících zákonů ve prospěch neúplných rodin, které budou srovnatelné s legislativou vyspělých států Evropské Unie.

Chce napomoci ke zviditelnění problému, protože neúplné rodiny patří podle zakladatelů také do sociálně ohrožených skupin, jako jsou Romové, zdravotně postižení či důchodci.

Podpora matek i otců

Asociace nestojí jen na straně žen, ale naopak usiluje o zlepšení pozice druhého rodiče, tj. na potřebnost a možnost většího zapojení otců do výchovy dětí i po rozvodu manželství.

„Do současné chvíle existovaly dva tábory – tábor otců a tábor matek. Oba prezentovaly své názory bez možnosti vzájemné konstruktivní diskuse. Právě tu nám umožňuje vznik zastřešující organizace, kterou je Asociace neúplných rodin,“ dodává Asenová.

Podrobnosti na www.asociaceneuplnychrodin.cz