Podle ředitelky Nadace Naše dítě Zuzany Baudyšové příčinou není větší krutost rodičů. V jejich současné generaci totiž sílí odmítavý postoj k tělesným trestům.

Jak uvádějí údaje Policie ČR, bylo v roce 2010 fyzicky a psychicky týráno a zanedbáváno 4963 dětí. Sexuálně zneužíváno bylo dalších 824. Rukou či vinou dospělých zemřelo loni 26 dětí.

Policie ve spolupráci s Nadací Naše dítě zveřejnila alarmující statistiky, které mapují zacházení s dětmi. Doslova šokující je skok krutých čísel mezi roky 2008 a 2009. Zatímco statistika roku 2008 evidovala 1978 takovýchto případů, o rok později už to bylo 4447.

„Mohlo by se zdát, že došlo k navýšení o čtyři tisíce, ale to zcela neodpovídá, protože od roku 2009, kdy tato čísla tak významně narostla, zahrnula policie do těchto statistik i zanedbávání dětí, které tam dříve nepatřilo. Ale pravda je, že těchto případů stále výrazně přibývá. Nechce se mi říci, že jsou rodiče krutější, svou roli hraje i vyšší všímavost okolí, vyšší úspěšnost odhalování tohoto hrozného zacházení policií a domnívám se, že částečně také stoupající křivka porodnosti,“ řekla Právu Baudyšová.

Zavražděno 12 dětí

Hrozivým výsledkem uplynulého roku je počet dětí, jejichž úmrtí bylo způsobeno násilnou trestnou činností.

„V roce 2010 byla úmyslným trestným činem způsobena smrt třinácti dětem. Dvanáct dětí se stalo obětí vraždy a jedno dítě obětí trestného činu týrání svěřené osoby. V dalších třinácti případech byla v roce 2010 způsobena dětem smrt z nedbalosti,“ komentovala smutnou statistiku mluvčí Policejního prezidia Veronika Hadačová.

Nejčastěji jsou týrány a sexuálně zneužívány děti ve věku od 6 do 15 let.
Nejvíce případů, kde policie odhalí takovéto zacházení s dětmi, je překvapivě v úplných rodinách. Hned v závěsu je ve statistikách rodinné uspořádání, kde chybí otec.

Jako určitou protiváhu statistik, které ukazují stále hrozivější chování dospělých k dětem, včera rovněž Nadace Naše dítě zveřejnila výsledky výzkumu, který monitoroval způsoby výchovy dnešních rodičů a porovnával je s výchovnými prostředky, které volili jejich rodiče.

Čtvrtina rodičů odmítá tělesné tresty

„Dnešní rodiče své děti fyzicky trestají výrazně méně, než tomu bylo u předchozí generace rodičů. Změnila se také skladba prohřešků, u nichž rodiče považují fyzický trest za přijatelný a za které jsou děti nejčastěji fyzicky trestány,“ prohlásila Hana Říhová, ředitelka společnosti GfK Czech, která průzkum prováděla. Nejvýraznější novinkou ve výchově je, že minulá generace rodičů přiznala časté fyzické tresty v 19 procentech, zatímco mezi dnešními rodiči nejen že tuto odpověď nezvolilo ani jediné procento, ale naopak čtvrtina odpověděla, že fyzické tresty nepoužívá vůbec.

Věková struktura týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2010
 Počet dětí
tělesné a psychické týrání a zanedbávánísexuální zneužívání, dětská pornografie a dětská prostituce
chlapci a dívkychlapci a dívky
Nahlášeno případůz toho
  
do 1 roku3150
od 1 roku do 3 let 63018
od 3 do 6 let 809 85
od 6 do 15 let
  2560 612
 od 15 do 18 let  649 109
 CELKEM v roce 2010 4963824
Zdroj: MPSV ČR

Pokud už rodiče sáhnou k fyzickému potrestání, je to většinou za jiné prohřešky, než k tomu vedly jejich rodiče. Už nejde o zanedbávání školy a povinností, ale o útoky na jiné děti, na rodiče, facka taky může přistát v případě, že rodiče zjistí, že jejich potomek někoho šikanoval nebo ničil cizí věc.

 Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR
RokTělesné a psychické týrání, od r. 2009 také zanedbáváníSexuální zneužívání, dětská pornografie, dětská prostituceCelkem
2000743614 1357
20018845221406
20026985371235
2003950 6651615
200410286981726
200513196641983
200610085851593
200712056791884
20081239739 1978
200936138344447
 2010 4963  824 5787
 Celkem 17650 7361 19224

Nejčastějším výchovným prostředkem současné generace rodičů je zákaz oblíbené činnosti jejich potomka. Následuje plácnutí na zadek, přes ruce, domluva, pohlavek a facka nebo domácí vězení.

Sociální prostředí dětí týraných a zneužívaných v ČR v roce 2010
Sociální prostředí dítětePočet dětí (chlapci a dívky)
 tělesné, psychické týrání a zanedbávánísexuální zneužívání, dětská pornografie a dětská prostituce
úplná rodina1882288
neúplná rodina bez matky17040
neúplná rodina bez otce1789284
doplněná rodina o matku11215
doplněná rodina o otce862138
náhradní rodina9832
ústavní péče5027
 Zdroj: MPSV ČR

„Podle výpovědi rodičů fyzické tresty prostě nevychovávají a vnímají je jako poslední možnost, jak jednat,“ zdůraznila pozitivní posun ve výchově dnešních rodičů Říhová.