Princip projektu je velmi prostý - děti přes zimu nakreslí obrázky, které během března zašlou organizátorům projektu ke zpracování. Ti je převedou do elektronické podoby a umístí je na stránky dražby www.vlakstesti.cz. Po předem stanovenou dobu - pro letošní rok od 4. 4. do 31. 5. 2011 - probíhá on-line dražba obrázků, jejichž vyvolávací cena startuje na 300 korunách.

Peníze za vydražené obrázky pak putují přímo na účty konkrétních dětských domovů, odkud pocházejí malí autoři těchto výtvarných dílek. Každá platba je označená variabilním symbolem přesně určujícím, kterému z dětí částka náleží.

Dětské domovy poté připisují tyto částky na osobní konta svých klientů, kteří z nich čerpají kapesné, příspěvky na výtvarné pomůcky, oblečení, výlety nebo třeba i na školu v přírodě.

Pro děti přitom není ani tak rozhodující výše částky, kterou získají za svůj vydražený obrázek, ale spíše radost z toho, že se někomu jinému zalíbilo to, co samy dokázaly vytvořit. Celý projekt má pro děti především motivační efekt, který je pro ně impulsem pro řadu dalších vlastních aktivit.