Stejně jako je podle vědců nakažlivé škytání nebo škrábání, je nakažlivý i smích, dobrá nebo naopak špatná nálada. V rodině to platí prý především u dětí, u kterých se od rozpoložení rodičů odvíjí i jejich "náladový" stav.

Děti jsou tak podle výsledků studie nejšťastnější, když jsou šťastné i jejich matky. Téměř tři čtvrtiny ze 40 000 dotazovaných dětí ve věku mezi 10 až 15 roky, uvedly, že jsou doma šťastné, protože i jejich matky jsou ve vztahu spokojené a šťastné.

Na druhé straně, pokud se z rodinných vztahů zjistilo, že jsou ženy ve svazku málo spokojené či nešťastné, téměř 55 procent dětí z těchto rodin uvedlo, že se také necítí "příliš šťastně a spokojeně", a to bez ohledu na to, že jinak se svými rodiči vycházejí naprosto bezvadně.

Na spokojenost dětí v rodině má přitom podle vědců vliv pouze "rozpoložení a spokojenost" matky, štěstí nebo naopak nespokojenost otců prý nemá na pocity jejich potomků žádný zásadní vliv.

Jak uvedla doktorka Maria Iacovová z Institutu pro sociální a ekonomický výzkum, tyto výsledky jen dokládají již známý fakt, že kladné vztahy v rodině a štěstí rodičů jsou pro vývoj dětí a jejich pohodu to nejdůležitější.