Český projekt Vzdělání pro Nepál je zaměřen na finanční podporu výstavby nových škol a pořádání vzdělávacích kurzů. Protože dnes v mnohých vesnicích Nepálu školní  budovy chybějí, je třeba místním obyvatelům i jejich dětem vzdělání v čistém prostředí umožnit.

Díky projektu, jenž různými způsoby shromažďuje dostatečné množství peněz pro výstavbu škol, bylo v Nepálu postaveno osmnáct nových vzdělávacích budov. Od roku 2004 byly postaveny základní školy v Čétané, Taši Balu, Kalika Malice, Tamakhání, Čourikhóle a Khandadéví. 4. května 2011 bude položen základní kámen nové základní školy v Čarpě (Charpa Primary School).

Jedna škola za 250 tisíc korun

Náklady na stavbu jedné školy činí okolo 250 tisíc korun s tím, že na stavbě participují zdarma místní obyvatelé. Mnohdy se tak naučí novému řemeslu, které mohou využít v budoucnosti. Staví se většinou v horském terénu, kde se využívají ke stavbě nejčastěji kameny, proto se ušetří za stavební materiál i jeho dopravu.

Po dokončení stavby školy se sdružení Namasté Nepál v rámci projektu Vzdělání pro Nepál zároveň stará o zajištění dobrovolníků, kteří by v nově postavených školách vyučovali angličtinu, spolupracovali v kurzech čtení a psaní pro negramotné dospělé Nepálce nebo učili práci s počítačem.

Sdružení proto hledá dobrovolníky, již by byli ochotni strávit několik měsíců v exotickém prostředí nepálského venkova a pomoci s výukou angličtiny na místních školách.

Sdružení Namasté Nepál

Posláním občanského sdružení Namasté Nepál je humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu a přibližování života lidí v Nepálu lidem v Česku. Peníze na stavbu škol sdružení získává pořádáním přednášek, koncertů, výstav fotografií z Nepálu či prodejem originálních nepálských výrobků.

Nejbližší prodejní výstava fotografií nazvaná Všechny barvy Nepálu se bude konat pod záštitou honorárního konzula Nepálu v Česku ing. Rajendry Shresthy od 22. března do 22. dubna v centru InGarden - Nad Primaskou 45, Praze-Strašnicích.

V dalších měsících se pak výstava přesune do Mladé Boleslavi, Hrádku nad Nisou, Šumperku, Plzně, Ostravy a dalších měst. Získané prostředky budou použity na výstavbu základní školy v chudé horské oblasti Nepálu, v Čarpě. Podrobnosti najdete na stránkách www.vsechnybarvynepalu.cz.

Jihomoravská vyšší základní škola Khandadéví

Mezi školy financované pouze z českých příspěvků patří základní škola ve vesnici Khandadéví u Nágrégagarčhé v distriktu Kavré, která leží v podhůří Himálaje pětapadesát kilometrů východně od Káthmándú.

Škola byla dostavěna před třemi roky a nese název Jihomoravská vyšší základní škola Khandadéví, jelikož byla 150 tisíci korunami financována Jihomoravským krajem. Základní škola má tři třídy a jednu místnost pro učitele.

Dnes občanské sdružení podporuje projekt takzvané bambusové školy, jenž je navržený za použití tradičních a místně dostupných materiálů. Konkrétně se jedná o návrh nosné konstrukce krovu z bambusových kmenů, nosné zdivo z hutněné hlíny včetně jejího ošetření před povětrnostními vlivy nebo aplikace střešní krytiny z různých materiálů splňujících především akustické vlastnosti vhodné do oblasti silných sezónních monzunových dešťů.

Konkrétní pomoc nepálským školákům

Nepálské děti nemají mnoho možností chodit do školy. Musejí celé dny pracovat na polích, aby pomohly rodině s obživou. Rodiče většinou o jejich vzdělávání nejeví zájem, potomky berou jako důležitou a levnou pracovní sílu, a jelikož většina nepálských vesničanů je negramotná, netuší, jaké výhody může vzdělání jejich dětí přinášet.

Když už osvícenější rodiče chtějí své děti posílat do školy, nemohou si to z finančních důvodů dovolit. Nepálské školy jsou sice bezplatné, ale rodiče  musí zakoupit školní uniformy, učebnice a pomůcky.

Projekt Úsměv z Nepálu umožňuje získat dětem vzdělání. Jedná se o projekt podpory studia nepálských dětí, obdobu takzvané adopce na dálku. Lidé z Česka mohou finančně přispívat na školní vzdělání dětí, jež si sami vyberou na stránkách www.namastenepal.cz. V současnosti je zajištěna pomoc dvou stům nejchudších školáků.