Rozdíl mezi stolováním v dnešním uspěchaném světě a v minulosti je obrovský. Scházení se u večeře či jiného jídla společně s rodinou dříve představovalo tradici, která byla téměř posvátná. Jejím základem byla disciplína a komunikace. Žádný spěch, žádné rozptylování křičící televizí nebo zvonícími telefony. Jídelní stůl byl jakýmsi středobodem, od kterého se vše odvíjelo.

Bohužel současnou nadvládu moderních technologií na úkor rodinného klidu i komunikace potvrzují i výsledky nedávného průzkumu, který proběhl mezi 3000 dospělými. Zatímco doba strávená při jídle s rodinou během týdne byla vypočítána na zhruba pět hodin, u televize strávíme podle zjištění zhruba dvojnásobek. To je samo o sobě již dost znepokojující, nehledě na to, že takový styl života nikomu neprospívá. U dětí pak takové návyky a chování mohou výrazně zvyšovat riziko obezity nebo astmatu.

Tři základní body k lepšímu zdraví

Jak uvádí doktorka Barbra Fiesová z univerzity v Illinois, děti vyrůstající v rodině, kde se ctí pravidla správného stolování, jak tomu bylo v dřívějších dobách, jsou mnohem méně náchylné k různým zdravotním obtížím.

A jaká vlastně byla nepsaná pravidla vhodného stolování v době našich prababiček, kdy byla éra moderních technologií jen v bujných představách odvážných autorů? Prvním bodem, jak jej citoval server Telegraph, je činnost. Základem tohoto bodu je soustředění se na konkrétní činnost, čili jídlo, a eliminace jakýchkoli rušivých elementů (televize, mobilní telefony, rádio...).

Za druhé se jedná o kontrolu chování. Jde zjednodušeně o disciplínu, která nás učí správnému chování a stolování, a také sebekontrole.

Posledním bodem je komunikace, jejímž základem je zájem o starosti a problémy členů rodiny. Jakkoli se může zdát tento přehled podivný, je prý podle doktorky Fiesové ve valné většině účinný.

Děti, které dodržují při stolování uvedená pravidla a nejsou vystaveny různým rušivým vlivům, jsou v budoucnu méně náchylné k užívání návykových látek, méně často se u nich projevují například poruchy potravy, nebo také obezita.