Přes 20 procent rodičů však každoročně žádá o odklad školní docházky. Rodiče také čím dál pečlivěji volí, kde se bude jejich potomek vzdělávat, kromě vzdálenosti od místa bydliště je zajímá i nabídka jazyků či výsledky žáků při přijímání na střední školy.

Termíny zápisu si určuje každá škola sama, musí je však zorganizovat mezi 15. lednem a 15. únorem.

Hodnocení nabízí inspekce a obce

„My jdeme na tři zápisy, protože ta škola, pod kterou spadáme, se nám moc nelíbí, a proto to chceme zkusit i na jiných v Praze 4, které nabízejí rozšířenou výuku jazyků,“ popsala maminka šestileté Aničky způsob, jakým si jistí, že se její dcera dostane na dobrou školu.

S výběrem prý začali už v září, reference o školách získávali z internetu, inspekčních zpráv a od jiných rodičů. Školy také často pořádají dny otevřených dveří nebo školní přípravku, kam si předškoláci chodí vyzkoušet, jak to v lavicích zvládnou.

V budoucnu by si rodiče mohli školu vybírat podle výsledků plošného testování v 5. a 9. třídách, nyní si mohou ke každé škole najít hodnocení České školní inspekce.

Vlastní hodnocení si dělají i některé obce. Například Praha 6 nabízí na svém webu srovnání všech škol zřizovaných touto městskou částí, kde zájemci najdou úspěšnost žáků daných škol při přijímání na gymnázia či zapojení škol do mezinárodních výměnných projektů.

K zápisům si rodiče musejí přinést občanský průkaz a rodný list dítěte. Běžnou součástí zápisu je prověření základních motorických dovedností a představivosti, děti třeba stavějí kostky. Pak si většinou učitelka s dítětem ještě chvíli povídá, aby zjistila rozsah jeho slovní zásoby a případné řečové vady. Česko totiž jako jedna z mála zemí EU přihlíží při přijímání dětí do školy kromě věku i k takzvané školní zralosti.

„K zápisu se teď připravujeme každý den, učíme se písmenka, množiny, básničky a písničky umí dcera ze školky,“ uvedla maminka budoucí prvňačky. Od tohoto školního roku mohly poprvé nastoupit do školy i pětileté děti, novinka je určena hlavně mimořádně talentovaným dětem. Zájem byl však minimální.

K odkladu je nutné potvrzení lékaře

Pokud si naopak někteří rodiče myslí, že jejich potomek ještě není pro školu zralý, mohou požádat o roční odklad školní docházky. Žádost o odklad musejí rodiče předložit řediteli školy spolu s potvrzením lékaře a psychologa do května.

Při velkém zájmu si školy vybírají budoucí žáky jednak podle toho, jak dobře zvládnou zápis, jednak podle místa bydliště. Přednost mají děti ze spádové oblasti školy, pokud se dítě nedostane na vybranou školu, jeho spádová by jej měla přijmout.