„Jazyky se pořád musí biflovat, musíte si nad to sednout a naučit se,“ myslí si Pasek. Zázračné metody, jak se naučit jazyk bez práce, jsou prý spíš marketingový tah některých škol. Při výuce je podle něj stále nejdůležitější zkušený lektor, kvalitní učebnice a ochota učit se.

Studentům, kteří potřebují časově flexibilní vyučování, je určen e-learning, tedy vzdělávání přes internet. I zde je však nejpodstatnější studentova sebekázeň, aby se sám dokázal k učení motivovat.

Jestliže vám dojde, že čas strávený studiem angličtiny „nějak“ neodpovídá vašim skutečným znalostem, jde s tím něco dělat? Ano! A jaké jsou zásady, které vás vytáhnou z bludného kruhu věčného začátečnictví?

Praktické zásady

Označujte si předměty ve vašem domě nebo bytě lepicími papírky, na kterých budete mít daný předmět uveden v cizím jazyce. Slovíčka tak budete mít neustále na očích, aniž byste si museli vést slovníček.

Všechny situace, v nichž se ocitnete, se pokoušejte v duchu pojmenovat a představte si, co byste v nich řekli za použití studovaného jazyka.

Nová slova a fráze si pište na kartičky a rozdělujte je do dvou krabic – do jedné s novými slovíčky, která jste si ještě nezapamatovali, a druhé se slovíčky, která již znáte a dokážete aktivně používat. Čas od času sáhněte i do krabice se známými slovy a ověřte si, že je stále ovládáte, i když je pravidelně nepoužíváte.

Když si pobrukujete nějakou melodii, pokuste se proniknout i do obsahu písně – internet vám umožní najít texty snad ke všem písničkám, některé navíc najdete už i přeložené do vašeho mateřského jazyka.

Pokud máte partnera nebo potomky, kteří daný jazyk ovládají nebo se jej také teprve učí, komunikujte spolu v tomto jazyce – například si stanovte, že každou sobotu od 13 do 14 hodin budete hovořit jen francouzsky. Budete tak simulovat reálné situace a realita vás nezaskočí.

Neobávejte se setkání s cizím jazykem v praxi, právě naopak, snažte se jej vyhledávat. Pocit studu z toho, že hned napoprvé nedokážete jasně vyjádřit každou svou myšlenku, se snažte vytěsnit.

Jestliže ve svém okolí máte rodilého mluvčího daného jazyka, využívejte každou možnost s ním promluvit. On bude jistě potěšen, že se s ním snažíte mluvit jeho rodnou řečí (a tedy že on sám se nemusí alespoň chvíli namáhat komunikovat v cizím jazyce) a vám tento kontakt velice prospěje.

Nepřekládejte! Doslovné překládání toho, co rodilý mluvčí říká, je jednou z nejčastějších chyb, kterou studenti dělají. Překládání slovo od slova vás nikam nepohne. Spíše naopak. Zdržuje vás, a dokonce vám brání v porozumění. Když na vás někdo mluví česky, taky si neříkáte: „Co mi to přesně říkal?“

Čím dříve odmítnete být si překladatelem, tím dříve cizí řeči porozumíte a tím dříve budete schopni se v cizí řeči sami vyjadřovat.

Tipy pro nákup učebnic a CD-ROM

Nekupujte levné učební pomůcky typu Anglicky za 10 dnů, postrádají kvalitu a vy jenom ztrácíte čas.

Pomůcky pro výuku jazyků vybírejte podle toho, jaký jste studijní typ. Pamatujete si lépe text, nebo mluvené slovo? Vybírejte z nabídky zavedených nakladatelství.

Vybírejte pouze pomůcky, které mají garantovanou metodiku. Pokud jste začátečníci, žádejte vždy CD-ROM nebo učebnici, které jsou dvojjazyčné, tj. obsahují češtinu. Zjistěte si, zda učebnice má pokračování pro pokročilejší.