„Tato studie nám pomáhá lépe pochopit, jak rodinná dynamika ovlivňuje vývoj dětí,“ tvrdí behaviorální ekoložka Fritha Milneová z University of Western Australia.

Proč k zpomalení nástupu puberty a prvního pohlavního styku v přítomnosti bratrů dochází, není zcela jasné. Australští vědci ale míní, že starší chlapci jednak spotřebují více zdrojů od rodičů, ale také tvoří více psychologického stresu.

V případě mladších chlapců, kteří zvyšují věk ztráty panenství, jde zřejmě o pečovatelský pud. Dívky pečují o své mladší bratry a souloží pak později.

Podle výzkumu však mladší ani starší bratři nijak neovlivňují věk prvního těhotenství své sestry.