Již během rodičovské "dovolené" by se měla každá maminka zamyslet, co ve své původní profesi chce dál dokázat, zda zvládne po dobu dvou až čtyř roků sledovat vývoj ve svém oboru. Případně jít hladkému návratu do práce naproti večerním studiem při mateřské.

Kurzy a vzdělávání při mateřských centrech

Některá mateřská centra zprostředkovávají školení a kurzy typu Jak si najít práci, Plynulý návrat do pracovního procesu po mateřské dovolené nebo Jak připravit životopis (CV). Tato školení jsou relativně málo nákladná, jsou finančně dostupná i pro maminky a velmi účinná.

Studium managementu přes internet 

Některé maminky se mohou připravit například na práci v manažerském prostředí, pokud se na tuto práci cítí, mají pro ni předpoklady či v tomto oboru již někdy pracovaly. Například na stránkách www.directors.cz je možné studovat z pohodlí vlastního domova. Je potřeba pouze počítač a připojení k internetu.

„Portál Directors vznikl jako alternativa tradičních vzdělávacích institucí pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit běžného studia. Na Directors se studuje bez jakýchkoliv zkoušek, také není vyžadováno žádné předchozí vzdělání,“ potvrdila Žaneta Frýdková, která je zodpovědná za klientské služby Directors.cz.

Prioritou portálu je pomoci studentům, aby poznatky z oblasti managementu získali v rozumném časovém rámci a za rozumnou cenu. Obsah jednotlivých lekcí v sobě zahrnuje teoretický akademický základ a odpovídá standardům studia MBA - Master of Business Administration. Veškeré materiály jsou již přeloženy do češtiny, proto není nutná ani znalost cizích jazyků.

„Stejně tak nemusí student jednotlivé lekce absolvovat najednou. Průchod lekcí může kdykoliv přerušit a třeba za týden se vrátit a pokračovat z toho samého místa. Při vytíženém denním programu maminek je pro ně příjemné, že můžou studovat například večer, kdy děti spinkají a nemusí si zajišťovat hlídání. Studium si mohou načasovat samy a beze stresu,“ doplnila Frýdková.

Zemědělská univerzita připravila také e-studium

Česká zemědělská univerzita v Praze spolu s dalšími partnery vytvořila v rámci projektu EVYNA unikátní e-learningový vzdělávací program určený ženám a mužům na mateřské a rodičovské dovolené. Program je zcela zdarma a zájemci ho mohou studovat on-line přes internet (www.evyna.pef.czu.cz) či off-line (na CD ROMu).

Obsahuje kurzy, jako je podniková ekonomika, účetnictví, pracovní právo, angličtina, ale účastníci si mohou zlepšovat i prezentační schopnosti. Najdou zde také návody, jak napsat životopis nebo zvládnout přijímací pohovor. Studium je možné zakončit zkouškou a získat certifikát České zemědělské univerzity.

VŠE se připojuje se studijním programem

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha Adaptabilita s projektem Posílení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání rozvojem multimediální formy výuky.

Cílem projektu je v co nejširší míře zapojit do výuky interaktivní prvky, mezi něž se řadí i e-learning, které usnadní výuku uchazečů a studentů znevýhodněných ke vzdělávání. Mezi ně patří studenti při zaměstnání, fyzicky handicapovaní nebo maminky na mateřské dovolené.

Zájemci o studium se mohou informovat o možnostech a nabídkách projektu na adrese www.vsem.cz/projekt-oppa.html. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.