Až 95 procent dětí prodělá rotavirovou infekci ještě před dovršením pěti let věku, přičemž nejohroženější skupinou bývají děti do dvou let. Právě ty jsou kvůli této infekci nejčastěji hospitalizovány v nemocnici.

"Přesto všechno je na tyto infekce v Česku očkováno pouze 1-2 % dětí, což je ve srovnání s ostatními zeměmi v Evropě skutečně velmi zanedbatelné číslo," upozorňuje doktorka Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

O tom, že se jedná o závažné onemocnění, vypovídá i ten fakt, že každým rokem kvůli této infekci v Evropě zemře 231 dětí.

Velmi odolné a rychle se rozmnožující viry

Rotavirovou infekci způsobují viry z čeledi Reoviridae, tzv. rotaviry. Pod mikroskopem vypadají jako kolečka s malými výběžky. Jsou velmi stabilní, odolné a v ideálních podmínkách se dokáží velmi rychle rozmnožovat.

"Rotaviry infikují povrch střevní výstelky, brání střevu absorbovat vodu a základní minerály, což vede k dehydrataci dítěte a v akutních případech i k nutnosti hospitalizace," upozorňuje doktor Pavel Kosina z Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Rotaviry jsou skutečně vysoce nakažlivé. Přenáší se přitom orální cestou, a to nejčastěji při kontaktu s nakaženými osobami nebo kontaminovanými předměty, jako jsou hračky.

Přestože při každém opakujícím se průběhu je nemoc mírnější, jedná se vždy o závažné onemocnění, které se nevyplácí podceňovat.

Nejlepší prevencí zůstává očkování

Bohužel kromě očkování neexistuje nic, čím se infekci dokážete vyhnout, a to i když budete důslední v dodržování hygienických zásad, jako je časté mytí rukou, pravidelná dezinfekce hraček a povrchů.

Vakcíny proti onemocnění jsou určené kojencům od 6. týdne života a podávají se ústy ve dvou dávkách. Druhá dávka by měla být aplikována před dovršením 24. týdne věku dítěte, minimálně však čtyři týdny po první dávce.

Bohužel vakcína proti rotavirům není součástí povinného očkování, a proto si ji rodiče musí zaplatit sami. Cena jedné očkovací dávky se přitom pohybuje kolem 1100 Kč.