Studii vedla expertka na léčbu zubů u dětí Annika Gustafssonová. Srovnávala 250 dětí a mladistvých, kteří mají problémy s návštěvou zubaře, s kontrolní skupinou.

Ukázalo se, že chlapci a děvčata z chudého a problémového prostředí se bojí zubních lékařů mnohem víc. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že takové potíže mívají i jejich rodiče. Expertka se domnívá, že tak mohou pro své potomky představovat špatný příklad.

Gustaffsonová nabádá k tomu, aby se strach z návštěvy zubaře nezlehčoval a aby se mu lidé nevysmívali. Tyto potíže by se prý měly brát vážně a k takovým pacientům by se mělo přistupovat s respektem. Za smysluplnou považuje odbornice spolupráci se sociálními organizacemi. Podle agentury APA velkým strachem z ošetření u zubního lékaře ve Švédsku trpí zhruba pět procent obyvatel.