Takovýchto dětí, které se díky svým mimořádným intelektovým schopnostem vymykají běžnému standardu, jsou v české populaci dvě až tři procenta. Patří mezi ně i vaše? Jak ale poznat, že vás nezaslepila rodičovská láska?

Tyto děti od malička potřebují méně spánku. Pokládají více otázek, než je kterýkoli dospělý schopen s ohledem na čas i znalosti zodpovědět. Vyžadují čtyřiadvacetihodinovou pozornost.

„Vtahují celou rodinu do svých zájmů. Proměňují byt ve velkou laboratoř,“ shodují se psychologové a vysvětlují, že chování mimořádně nadaných dětí může mít jisté společné projevy, které souvisí s rozvinutými rozumovými schopnostmi.

Nadané děti jsou náruživými čtenáři

Častým projevem je bohatá slovní zásoba. Normální nárůst slovní zásoby bývá přibližně kolem 18 měsíců, u nadaných dětí začíná již kolem jednoho roku. Znají, umí pojmenovat nebo poznají řadu předmětů, věcí, hraček či osob. Jejich slovní zásoba se již od tohoto období rychle rozšiřuje.

Záhy sestavují i složité větné konstrukce, rychle si osvojují gramatická pravidla, začínají dříve než ostatní děti používat osobní a přivlastňovací zájmena, což souvisí i s časnějším uvědomováním si vlastní osobnosti.

Nedělá jim problémy používat správně i cizí slova. Paradoxně ovšem právě rozvinutá řeč, bohatá zásoba a způsob vyjadřování mohou být kamenem úrazu při komunikaci s ostatními vrstevníky.

Jsou i náruživými čtenáři. Řada z nich umí číst už od raně předškolního věku. Mnohé ještě nemluví, už ale ovládají celou abecedu. V literatuře se tyto dětí označují jako děti tužky a papíru, protože písmena i čísla nejen brzy čtou, ale také napodobují jejich tvar a posléze píšou tiskacím písmem celá slova.

Řada odborníků se shoduje v tom, že právě schopnost číst před čtvrtým rokem je znakem výjimečného rozumového nadání. Zájmy těchto dětí bývají jiné než zájmy stejně starých vrstevníků. „Již od předškolního věku, tedy kolem tří let, jsou to zájmy spíše rozumové. Chtějí číst encyklopedie, zajímají se o to, jak vznikl vesmír, jak funguje elektřina, chtějí vědět, jak vznikl svět, jak zanikli dinosauři, co jsou to meteority, uvažují o smyslu života,“ konstatují psychologové.

Tomu odpovídají i preference jiných hraček. Patří sem knížky, atlasy, šachy, počítač. Jde o záliby, které ostatním dětem ještě nic neříkají.

S vrstevníky nekamarádí

Pro řadu učitelů i rodičů je jejich chování nepochopitelné, neodpovídá totiž žádným vývojovým normám, které známe z vývojové psychologie, a proto si často nevědí rady, jak a zda vůbec tyto děti dále rozvíjet.

Malí géniové tráví čas nejraději s dospělými nebo staršími kamarády. Mnozí nadaní předškoláci mají také tendenci organizovat lidi a věci a v důsledku hledání jasného řádu zdůrazňují pravidla, která se jim snaží vnucovat. Častým důsledkem tohoto chování je neoblíbenost nadaných dětí v širším kolektivu.