Zjistili totiž, že tukové zásoby jsou důležité pro správný vývoj kostí a to především pro jejich sílu a hutnost. Obezita sice zdraví dívek škodí, stejně škodlivá je ale také naprostá absence tuku. Dívky, které rychle zhubnou nebo nemají v období růstu a sílení kostí dostatek tuku, trpí v pozdním věku častěji osteoporózou.

Riziko osteoporózy

„Tuková tkáň působí na kostní tkáň asi nejvíce v pubertě a hlavně u dívek. Dívky mají zcela jasně více tukové tkáně než chlapci a naše objevy dokazují, že zatímco vyšší svalová hmota u chlapců přispívá silnější kortikální vrstvě kostí, tento vliv je u dívek částečně ovlivněn také vyšší tukovou hmotou. Prudký úbytek tuku může mít negativní vliv na vývoj kostry, zvláště u dívek, a může vést k vysokému riziku osteoporózy později v životě,“ uvedl Jonathan Tobias z University of Bristol.

Hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj kostí je celková hmota svaloviny, ale u dívek hraje důležitou roli také tuková hmota a to o 70 procent více než u chlapců.